INTENCJE MSZY ŚW. 5-13.05.2020 r.

5  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

8.30  W int. Członków  K.Ż.R.

10.30 Rynia  rezerwacja p. STACHURSKA

12.30  + Bolesława w 24 r.śm. Zofię GÓRECKICH  Bożenę ŁABIAK

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. dla Jarka, Janka i Zuzi z ok. rocz. urodzin.

6 kwietnia 2020 r.   poniedziałek

18.00  int. wolna

7 kwietnia 2020 r.   wtorek

18.00 int. wolna

8  kwietnia  2020 r.  środa

17.00 Rynia rezerwacja p.Kowalski

18.00  int. wolna

9 kwietnia  2020 r.  Wielki Czwartek  

19.00  W int. kapłanów; o świętość, o wierność powołaniu i gorliwość w służbie.

10  kwietnia  2020 r.  Wielki Piątek

15.00 Rynia LITURGIA  MĘKI PAŃSKIEJ

19.00  LITURGIA  MĘKI PAŃSKIEJ

11  kwietnia  2020 r.  sobota

20.00  INTENCJA  ZA  PARAFIAN

12  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

6.00  ZA   PARAFIAN.

8.00 Rynia  + Jana Stanisława Krzysztofa ROSŁON, Jana Leokadię GAJEWSKICH

12.30  + Andrzeja Jana Krystynę Józefę Józefa GARBACZ

19.00 Rynia rez  p. KOWALSKA-ROSŁON

20.00  O Boże błog dla całej rodziny Wardyńskich-Beszczyńskich

13  kwietnia  2020 r. Poniedziałek Wielkanocny

8.30  int. zarezerwowana

10.30 Rynia  + Dziadków Stanisławę Władysława MAJEWSKICH Mariannę  Aleksandra FLUKS Pelagię i Stefana KOPKA Mariannę Zygmunta SATURSKICH

12.30   Apostolstwo Modlitwy

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020 r. VI Niedziela Wielkiego Postu.

1/ Za zgodą Ks. Biskupa możliwa jest adoracja P.Jezusa w Grobie Pańskim. Zapraszam, aby z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i nakazów prawa, zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę od 7.00 do 10.00. i po południu od 12.00 do 19.00 ustalając dyżury półgodzinne lub godzinne, tak, aby cały czas ktoś był przy P.Jezusie. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się po Mszy Św.  lub przez SMSy na konkretne godziny, aby nie przekroczyć liczby 5 osób obecnych w świątyni. W tym dniu można będzie także korzystać ze spowiedzi i przystąpić do Komunii Św. poza Mszą Św.   Podobnie adoracja będzie zorganizowana w Ryni w Wielką Sobotę od 7.30 do 18.00.

2/ Porządek nabożeństw:

w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 19.00.

w Wielki Piątek:

– Liturgia Męki Pańskiej, w Ryni o godz. 15.00.

– Liturgię Męki Pańskiej, w Białobrzegach o godz. 19.00.

W Wielką Sobotę:

– Adoracja P.Jezusa w grobie przez całą sobotę.

– Wigilia Paschalna w sobotę po zapadnięciu zmroku, czyli o godz. 20.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św.

6.00    Białobrzegi  Rezurekcja

8.00    Rynia

12.30  Białobrzegi

19.00  Rynia

20.00  Białobrzegi.

Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 5 osób, a odległości między każdym wynosiły min 2 m., szczególnie podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła. Bardzo proszę, aby osoby, które pragną uczestniczyć we Mszy św. w miarę możliwości deklarowały swoje pragnienie przez SMS lub telefonicznie, abyśmy nie przekroczyli liczby dopuszczonej przez władze państwowe. Są jeszcze wolne terminy intencji na Mszach Św. w Święta i dni powszednie po Świętach.

3/ W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. Zachęcam, aby włączyć się w modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00.

4/ Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z ul. Plażowej – 130 zł. z bloków 109 i 110 – 300 zł. oraz od ofiarodawców indywidualnych 250zł.

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2020 W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ NORMY LITURGICZNE

Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Dlatego polecam, aby księża proboszczowie oraz rektorzy kościołów i kaplic publicznych w naszej Diecezji stosowali się do poniższych wskazań:

1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

4. Zalecam, aby opuścić znak pokoju, a jeśli pragniemy go zachować, może być przekazany jedynie przez skłon.

5. Ponieważ wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

7. Zezwalam, aby w domach, które zamieszkują duchowni, klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Nadal podtrzymuje się zakaz uczestniczenia w tych liturgiach wiernych spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

8. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej i wychodzić z liturgią na zewnątrz świątyni. Druga forma (uroczyste wejście) będzie sprawowana tylko w katedrze. W kościołach parafialnych i innych miejscach należy zastosować formę trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą pobłogosławioną.

9. Ponieważ w liturgii słowa tego dnia najważniejszy jest opis Męki Pańskiej, można opuścić jedno, a nawet oba czytania poprzedzające Pasję, wykonując po kolekcie śpiew przed Ewangelią i samą Pasję.

MSZA KRZYŻMA

10. Mszę krzyżma biskup Diecezji będzie sprawował z duchowieństwem katedralnym, które będzie reprezentowało prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów proszę o duchowe współuczestnictwo poprzez transmisję telewizyjną.

11. Podczas Mszy krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będzie można odebrać w terminie, który będzie podany na stronie internetowej Diecezji.

12. Przypominam wszystkim kapłanom, że tego dnia powinni odnowić swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Niech to uczynią uczestnicząc w Mszy krzyżma poprzez media albo indywidualnie.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

13. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

14. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, należy opuścić procesję z Najśw. Sakramentem i pozostawić Najśw. Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najśw. Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza przechowania, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie.

W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najśw. Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najśw. Sakrament do tabernakulum i zamyka je. Na koniec należy odśpiewać suplikacje Święty Boże.

LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

15. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o oddalenie epidemii. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym. Tekst z nutami podany jest w załączniku.

16. Obrzęd ukazania krzyża należy sprawować tylko według pierwszej formy podanej w mszale, czyli bez procesjonalnego wniesienia. Każdy podchodzi i przyklęka przed krzyżem lub skłania się, ale nie całuje krzyża. Zalecam jednak, aby jeśli to możliwe zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń podaną w mszale oraz suplikacje.

17. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

WIELKA SOBOTA

18. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.

19. Trzeba zrezygnować ze wspólnotowego sprawowania błogosławieństwa nad pokarmami wielkanocnymi i polecić wiernym, aby dokonali tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

WIGILIA PASCHALNA

20. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

21. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

22. Po Ewangelii i homilii opuszcza się trzecią część Wigilii Paschalnej – liturgię chrzcielną. Bezpośrednio po homilii ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma jednak pokropienia wodą pobłogosławioną.

23. W parafiach, w których są katechumeni przygotowani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia należy przenieść sprawowanie tych sakramentów na Mszę wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego lub jeszcze inny termin, po ustaniu epidemii.

24. Ze względu na radosny charakter Wigilii Paschalnej na zakończenie nie śpiewa się suplikacji, ale antyfonę maryjną Wesel się, Królowo miła.

REZUREKCJA

25. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

Błogosławię na dobre, choć trudne, przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

INTENCJE MSZY ŚW. 29.03-05.04.2020 r.

29  marca 2020 r.  V Niedziela Wielkiego Postu

8.30  + Kazimierza BONDYRĘ i Władysława WRONĘ, c.r. BONDYRA, WRONA, JABŁOŃSKICH i FLAGA

10.30 Rynia  + Antoniego w 14. r.śm. Zenona Henryka Pawła Jana Stanisława PSZCZOŁĘ Leona Mariannę KOPKA

12.30  + Annę w 5. r.śm.

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. i łaskę zdrowia oraz prawidłowy rozwój dla Bruna.

30 marca 2020 r.   poniedziałek

18.00  W int Bogu wiadomej

31 marca 2020 r.   wtorek

18.00 Dziękczynna z okazji urodzin p.Cecylii.    

1 kwietnia  2020 r.  środa

18.00 w int. Bogu wiadomej

2  kwietnia  2020 r.  czwartek  

18.00  O święte liczne i gorliwe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

3  kwietnia  2020 r.  piątek

17.00 rezerwacja p.Siemiński

18.30  + Ryszarda STRUPIECHOWSKIEGO w     rocz. śm.

4  kwietnia  2020 r.  sobota

18.00 + Adama GARBACZA

19.00  Rynia

5  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

8.30  W int. Członków  K.Ż.R.

10.30 Rynia  rezerwacja p. STACHURSKA

12.30  + Bolesława w 24 r.śm. Zofię GÓRECKICH  Bożenę ŁABIAK

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. dla Jarka, Janka i Zuzi z ok. rocz. urodzin.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.03.2020 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1/ W związku ze stanem epidemii zapraszam na dodatkowe Msze Św. w sobotę o 18.00. w Białobrzegach, a o 19.00. w Rynii – sprawowane wg formularza niedzielnego.  W niedziele oprócz Mszy Św. o 8.30.   10.30.  i 12.30. dodatkowa Msza Św. w Ryni zostanie odprawiona o 19.00. natomiast w Białobrzegach o 20.00. Na tych dodatkowych Mszach św. są jeszcze wolne intencje.

Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 5 osób, a odległości między każdym wynosiły min 1,5 m. szczególnie podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła.

Bardzo proszę aby osoby, które pragną uczestniczyć we Mszy św. w miarę możliwości deklarowały swoje pragnienie przez SMS lub telefonicznie, abyśmy nie przekroczyli liczby dopuszczonej przez władze państwowe.

2/ Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, w związku z aktualną sytuacją, organizuje dla narzeczonych internetowe katechezy przedmałżeńskie przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa przed 1 lipca tego roku.   Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Robert Wielądek (nr tel. 664766062, e-mail: rwil8@wp.pl) do 5 kwietnia 2020 roku.  Ks. dr Robert Wielądek  Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

3/ W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota kwietnia. Spowiedź w piątek w Ryni od 16.20 (to nie pomyłka) w odstępach potrzebnych na dezynfekcję konfesjonału. 17.00 Msza Św. W Białobrzegach spowiedź od 17.45 (to nie pomyłka) w odstępach potrzebnych na dezynfekcję konfesjonału. Msza Św. o 18.30 po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00 i okazja do spowiedzi.

4/ Polecam do uważnej lektury NORMY LITURGICZNE na NIEDZIELĘ PALMOWĄ i cały WIELKI TYDZIEŃ dostępne na naszej stronie parafialnej i tablicy ogłoszeń.

KOMUNIKAT Bpa Romualda KAMIŃSKIEGO

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski