INTENCJE MSZY ŚW. 22-29.03.2020 r.

22  marca 2020 r.  IV Niedziela Wielkiego Postu

8.30  O łaskę zdrowia Boże błog. opiekę M.B. oraz dary Ducha Św. dla wnucząt z okazji urodzin Klaudii, Amelki, Antosia oraz ich rodziców.

10.30 Rynia  + Dariusza w 15. r.śm. Wiktora ŚWIDERSKICH Franciszkę Stanisława SIEMIŃSKICH  s. Benite WRÓBEL.

12.30  + O dar życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Józefy, Józefa, Jana, Andrzeja, Krystyny GARBACZÓW i zmarłych z rodziny.

19.00 Rynia  O Boże błog. i opiekę M.B. dla Zosi z okazji 25 rocz. urodzin

20.00  O łaskę zdrowia i prawidłowy rozwój dla Ananstazji, Borysa, Anielki.

23 marca 2020 r.   poniedziałek

18.00  + Grzegorza KŁOSA o przyjęcie go do Królestwa niebieskiego.

24 marca 2020 r.   wtorek

18.00  + Annę DUSZAK o przyjęcie jej do Królestwa niebieskiego.    

25 marca 2020 r.  środa

17.00 + Jana Kanclerza w 5 r.śm.  c.r. KANCLERZ i ŁEMPICKICH

18.00 O łaskę zdrowia Boże błog. i dary Ducha Św na całe dorosłe życie dla Julii z okazji 18. rocz. urodzin.

26 marca 2020 r.  czwartek  

18.00  O Boże błog. i łaski oraz opiekę M.B. dla Małgorzaty.

27 marca 2020 r.  piątek

17.00 + Bolesława KOSTRZEWĘ w  m-c po śmierci

18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla Zofii WŁOSTOWSKIEJ i jej rodziców i braciszka.

28 marca 2020 r.  sobota

18.00 + Krzysztofa ADAMKIEWICZA w m-c po śmierci i cr. GRZYBOWSKICH.

19.00  Rynia O Boże błog i łaski w dorosłym życiu dla Weroniki z okazji 20 rocz. urodzin

29  marca 2020 r.  V Niedziela Wielkiego Postu

8.30  + Kazimierza BONDYRĘ i Władysława WRONĘ

10.30 Rynia  + Antoniego w 14. r.śm. Zenona Henryka Pawła Jana Stanisława PSZCZOŁĘ Leona Mariannę KOPKA

12.30  + Annę w 5. r.śm.

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. i łaskę zdrowia oraz prawidłowy rozwój dla Bruna.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22.03.2020 r.

1/ W związku z zagrożeniem epidemicznym zapraszam na dodatkowe Msze Św. w sobotę o 18.00. w Białobrzegach, a o 19.00. w Rynii – sprawowane wg formularza niedzielnego.   W niedziele oprócz Mszy Św. o 8.30.   10.30.  i 12.30. dodatkowa Msza Św. w Ryni zostanie odprawiona o 19.00. natomiast w Białobrzegach o 20.00. Na tych dodatkowych Mszach św. są jeszcze wolne intencje.

      Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 25 osób, a odległości między każdym wynosiły min 1,5 m. także podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła.

2/ Dnia 25 marca dzień Świętości życia – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Modlimy się w tym dniu w int. rodziców oczekujących narodzenia dziecka oraz tych, którzy wypraszają dla siebie łaskę rodzicielstwa.

3/ Zachęcam do czytania naszych czasopism katolickich. W tyg. Idziemy o.Józef Augustyn odpowiada na pyt. „Czy Bóg posługuje się chorobą aby nas skłonić do nawrócenia?”

4/ Przypominam, ze w każdy piątek po zakończeniu Mszy Św. i Drogi Krzyżowej trwa cicha, osobista adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi aż do godz. 20.00. Zapraszam.

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Ks.Bpa Romualda Kamińskiego

Warszawa, 21 marca 2020 roku

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz aktualnych zaleceń Rządu RP przypominamy o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii.

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju zarządzam co następuje:

1. Przedłużam do odwołania dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej i gorąco zachęcam do udziału w liturgiach transmitowanych w środkach społecznego przekazu.

2. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób (w tym pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję danej Mszy Świętej).

3. Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:

a) Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,

b) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.),

c) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

4. Zachęcam duszpasterzy do udzielania Komunii Świętej na rękę, pamiętając jednak, że nikomu nie możemy nakazywać przyjęcia Ciała Pańskiego w taki sposób.

Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.

Moją modlitwą ogarniam Osoby dotknięte epidemią, całą służbę zdrowia, wszystkich troszczących się o zdrowie obywateli i zawierzam wszystkich opiece Matki Bożej Zwycięskiej.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Ogłoszenie dodatkowe

Dziękuję wszystkim za wczorajszą modlitwę na Mszy św.


W sobotę 14.03 we Mszy uczestniczyło:
18.00 – 6 osób
19.00 – 6 os.
W niedzielę 15.03:
8.30 – 20 os.
10.30 – 15 os.
12.30 – 15 os.
19.00 – 8 os.
20.00 – 6 os.


Dziękuję obecnym oraz tym wszystkim, którzy w sposób zdyscyplinowany podporządkowali się zarządzeniu księdza biskupa i korzystając z dyspensy pozostali w domach. Łącząc się w modlitwie, życzę wszystkim zdrowia.

ksiądz Przemysław

Intencje Mszy Św. 15-22.03.2020

15  marca 2020 r.  III Niedziela Wielkiego Postu

8.30  + Ewę i Andrzeja BŁASZKIEWICZ, Leokadię WIŚNIEWSKĄ.

10.30 Rynia  + Pelagię i Stefana KOPKA c.r. KOPKÓW.

12.30  + Mariannę Witolda KOSTRZEWA,  Mariannę Wacława GRABOWSKICH 

19.00 Rynia  intencja wolna

20.00  ZA  PARAFIAN

16 marca 2020 r.   poniedziałek

18.00  intencja wolna

17 marca 2020 r.   wtorek

18.00  Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla ofiarodawcy z rodziną.    

18 marca 2020 r.  środa

18.00  + Zbigniewa Tadeusza CHLEBOWSKICH Stanisławę Mieczysława KOT

19 marca 2020 r.  czwartek  

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.Panny

18.00   O łaskę zdrowia i rozwój dla Anielki

20 marca 2020 r.  piątek

18.00  + Anielę w 32 r.śm. Stanisława BIELAWSKICH, Mariannę Józefa  LIS

21 marca 2020 r.  sobota

18.00 O dobrego męża dla Katarzyny za wstawiennictwem św. Moniki.

19.00 intencja wolna

22  marca 2020 r.  IV Niedziela Wielkiego Postu

8.30  O łaskę zdrowia Boże błog. opiekę M.B. oraz dary Ducha Św. dla wnucząt z okazji urodzin Klaudii, Amelki, Antosia oraz ich rodziców.

10.30 Rynia  rezerwacja p. ŚWIDERSKA

12.30  + O dar życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Józefy Józefa Jana Andrzeja Krystyny  GARBACZÓW i zmarłych z ich rodziny

19.00 Rynia    intencja wolna

20.00      intencja wolna

OGŁOSZENIA NADZWYCZAJNE

1/ Odwołuję spotkanie kandydatów do bierzmowania zaplanowane na 14.03.

2/ Odwołuję spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. (oczywiście spotkamy się w późniejszym czasie).

3/ Odwołuję kurs dla narzeczonych.

4/ Jeśli nie nastąpią kolejne zaostrzenia zarządzeń, zapraszam na Mszę Św. w sobotę o 18.00 w Białobrzegach, a o 19.00 w Rynii – sprawowane wg formularza niedzielnego.

5/ W niedzielę 15.03 dodatkowa Msza Św w Ryni zostanie odprawiona o godz.19.00 w Białobrzegach o 20.00