INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

28 kwietnia, V Niedziela Wielkanocna
08:30 + Danutę, Zofię i Adama Marciniaków;
10:30 + Dariusza, Wiktora i Jadwigę Świderskich.
Siostrę Benitę i Halinę Wróbel;
12:30 + Danutę Kaniewską, 14 Msza Święta gregoriańska.
29 kwietnia, poniedziałek
18:00 + Danutę Kaniewską, 15 Msza Święta gregoriańska.
30 kwietnia, wtorek
18:00 + Danutę Kaniewską, 16 Msza Święta gregoriańska;
1 maja, środa
17:00 + Jerzego Rasińskiego w pierwszą rocznice śmierci,
Leokadię Rasińską i Piotra Powała;
18:00 + Józefa w 37 rocznicę śmierci i Mariannę Lis.
Anielę i Stanisława Bielawskich;
18:30 + Danutę Kaniewską, 17 Msza Święta gregoriańska.
2 maja, czwartek
18:00 + Czesława Sieczka;
18:30 + Danutę Kaniewską, 18 Msza Święta gregoriańska.
3 maja, piątek
08:30 + Monikę i Zbigniewa Rębelskich. Barbarę, Rozalię
i Karola Grzybowskich. Zmarłych z rodzin Grzybowskich i Wróblów.
Władysława Kosa;
10:30 + Stanisławę, Stanisława i Tadeusza Pieńczuk.
Wandę Fabisiak i Piotra Rembelskiego;
12:30 + Apolonię Ostrowską w 20 rocznicę śmierci.
Czesława Ostrowskiego. Mariana Mróz i Grzegorza Wysockiego;
13:00 + Danutę Kaniewską, 19 Msza Święta gregoriańska.
4 maja, sobota
18:00 + Danutę Kaniewską, 20 Msza Święta gregoriańska.
5 maja, VI Niedziela Wielkanocna
08:30 + Módlmy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla żyjących członków Żywego Różańca,
a dla zmarłych członków o radość Nieba;
10:30 + Barbarę Pisarek;
12:30 + Danutę Kaniewską, 21 Msza Święta gregoriańska.

Dodaj komentarz