INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

21 listopada,
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

08:30 + Czesława Ostrowskiego w 18 rocznicę śmierci
i Apolonię Ostrowską, Mariana Mróz i Grzegorza Wysockiego;
10:30 Rynia,+ Sławomira Rasińskiego z racji imienin i urodzin,
i zmarłych z całej rodziny Rasińskich;
12:30 + Jana, Andrzeja, Józefę i Józefa Garbaczów;
13:30 + Grzegorza KŁOSA 21 Msza Święta gregoriańska.
22 Listopada, poniedziałek
18:00 + Dziękczynna Panu Bogu za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla ofiarodawcy;
18:30 + Grzegorza KŁOSA 22 Msza Święta gregoriańska;
23 listopada, wtorek
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Stasia Kuśpita
w 5 rocznicę urodzin;
18:30 + Grzegorza KŁOSA 23 Msza Święta gregoriańska.
24 listopada, środa
17:00 Rynia, + Stefanię i Aleksandra Gąsior;
18:00 + Grzegorza KŁOSA 24 Msza Święta gregoriańska.
25 listopada, czwartek
18:00 + Grzegorza KŁOSA 25 Msza Święta gregoriańska.
26 listopada, piątek
16:30 + Grzegorza KŁOSA 26 Msza Święta gregoriańska.
18:00 O Dary Ducha Świętego dla bierzmowanych.
27 listopada, sobota
18:00 + Rafała Pitułę w rocznicę śmierci;
18:30 + Grzegorza KŁOSA 27 Msza Święta gregoriańska.
28 listopada, Pierwsza niedziela Adwentu
08:30 + Grzegorza KŁOSA 28 Msza Święta gregoriańska;
10:30 Rynia, + Mariannę Majewską w 6 rocznicę śmierci,
Jana, Andrzeja i Ryszarda Majewskich, Antoniego Powałę;
12:30 + Czesława Czapskiego w 2 rocznicę śmierci.

Dodaj komentarz