OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.04.2020 r. Niedziela Bożego Miłosierdzia

1/ Dziś Święto Bożego Miłosierdzia. Spróbujmy uczcić Jego wizerunek w obrazie Miłosierdzia ukazując go w naszych oknach, odmawiajmy koronkę, a także podejmijmy uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy.  Każdy, kto w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) przyjął lub przyjmie Komunię Św. z taką intencją i uczestniczy dziś w liturgii sprawowanej ku czci Miłosierdzia Bożego (czyli np. w tej Mszy Św.) oraz pomodli się w intencjach Papieża (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga) może uzyskać łaskę darowania wszelkich win i kar, przyrównywaną do Sakramentu Chrztu.

2/ Zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi udziału wiernych we Mszy św. od jutra w każdym kościele liczba wiernych zależeć ma od powierzchni, tzn. 1 wierny na 15 m2. Ponieważ powierzchnia użytkowa naszego kościoła  wynosi : nawa główna  98 m2, czyli może w niej przebywać 6 osób. Kruchta i kaplica z konfesjonałem 30 m2 czyli mogą tam przebywać 2 osoby, razem 8 osób.

Natomiast w Ryni  powierzchnia nawy głównej wynosi 106 m2, więc we Mszy Św. może uczestniczyć max 7 osób. Starajmy się będąc w świątyni zachować bezpieczne 2-3 m.  odległości od siebie nawzajem, zajmując miejsca, podchodząc do Komunii św. czy wychodząc z kościoła.

3/ Przypominam, że w każdy piątek  po Mszy św. wieczornej, jest w naszym kościele  adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00 i okazja do spowiedzi.

4/ Mamy wiele wolnych terminów intencji w tym tygodniu a nawet w przyszłą niedzielę 26.04 o 12.30, 20.00 i o 19.00 w Ryni.

5/ Składam serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary na utrzymanie kościoła i kaplicy oraz na kwiaty. W tym tygodniu wpłynęło 1500 na spłatę parkingu w Białobrzegach, 50 zł na kwiaty i 200 zł na utrzymanie kaplicy i rachunki w Ryni.

6/ Ze względu na ciągle trwający stan epidemii, I Komunia dzieci z klasy  trzeciej zostaje odsunięta na czas nieokreślony.

INTENCJE MSZY ŚW. 12-19.04.2020 r.

12  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

6.00  ZA   PARAFIAN.

8.00 Rynia  + Jana Stanisława Krzysztofa ROSŁON, Jana Leokadię GAJEWSKICH

12.30  + Andrzeja Jana Krystynę Józefę Józefa GARBACZ

19.00 Rynia O Boże błog. i łaski dla całej rodziny ofiarodawców

20.00  O Boże błog. i łaskę zdrowia dla całej rodziny Wardyńskich-Beszczyńskich

13  kwietnia  2020 r. Poniedziałek Wielkanocny

8.30  int. zarezerwowana

10.30 Rynia  + Dziadków Stanisławę Władysława MAJEWSKICH Mariannę Aleksandra FLUKS Pelagię i Stefana KOPKA Mariannę Zygmunta SATURSKICH

12.30   O Boże błog. potrzebne łaski, o światło Ducha Św. i drogę do świętości dla ks. Proboszcza z ok. imienin.

14 kwietnia 2020 r.   wtorek

18.00 +  Mariannę w 28 r.śm. Adam Zygmunta SIEK

15  kwietnia  2020 r.  środa

17.00 Rynia Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błog. i łaski dla ofiarodawcy

18.00  rez  p. Jankojć

16 kwietnia  2020 r.  czwartek  

18.00  int. wolna

17  kwietnia  2020 r.  piątek

18.00  O łaskę nawrócenia dla Marcina

18  kwietnia  2020 r.  sobota

18.00 + Zbigniewa Monikę RĘBELSKICH Barbarę Rozalię Karola GRZYBOWSKICH c.r. GRZYBOWSKICH i  WRÓBLÓW

19.00 Rynia  + Wandę KOŚKO

19  kwietnia  2020 r.  II Niedziela Wielkanocna

8.30  + Krystynę Jerzego Zbigniewa CIPKOWSKICH.

10.30 Rynia  + Mariannę Tadeusza Leona KOPKA Jadwigę Romana KANABRODZKICH

12.30  Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błog. i łaski dla  p. Marii RUCIŃSKIEJ z ok. 80 rocz. urodzin.

19.00 Rynia rez  p. PAŁASZEWSKA

20.00  Dziękczynna za Boże Miłosierdzie

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę.

7.00-7.30 – zaj. 2 os.

7.30-8.00 – zaj. 3 os.

8.00-8.30 – 5 os.

8.30-9.00 – zaj. 2 os.

9.00-9.30 – zaj.0 os.

9.30-10.00 – 0 os.

10.00-12.00 przerwa

12.00-12.30 – 2 os.

12.30-13.00 – 4 os.

13.00-13.30 – 0 os.

13.30-14.00 – 0 os.

14.00-14.30 – 0 os.

14.30-15.00 – 0 os.

15.00-15.30 – 2 os.

15.30-16.00 – 2 os.

16.00-16.30 – 4 os.

16.30- 17.00 – 0 os.

17.00 – 17.30 – 1 os.

17.30-18.00 – 0 os.

18.00 – 18.30 – 2 os.

18.30-19.00 – 2 os.

19.00-19.30 – 3 os.

20.00 – WIGILIA PASCHALNA

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli  na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

INTENCJE MSZY ŚW. 5-13.05.2020 r.

5  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

8.30  W int. Członków  K.Ż.R.

10.30 Rynia  rezerwacja p. STACHURSKA

12.30  + Bolesława w 24 r.śm. Zofię GÓRECKICH  Bożenę ŁABIAK

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. dla Jarka, Janka i Zuzi z ok. rocz. urodzin.

6 kwietnia 2020 r.   poniedziałek

18.00  int. wolna

7 kwietnia 2020 r.   wtorek

18.00 int. wolna

8  kwietnia  2020 r.  środa

17.00 Rynia rezerwacja p.Kowalski

18.00  int. wolna

9 kwietnia  2020 r.  Wielki Czwartek  

19.00  W int. kapłanów; o świętość, o wierność powołaniu i gorliwość w służbie.

10  kwietnia  2020 r.  Wielki Piątek

15.00 Rynia LITURGIA  MĘKI PAŃSKIEJ

19.00  LITURGIA  MĘKI PAŃSKIEJ

11  kwietnia  2020 r.  sobota

20.00  INTENCJA  ZA  PARAFIAN

12  kwietnia  2020 r.  VI Niedziela Wielkiego Postu

6.00  ZA   PARAFIAN.

8.00 Rynia  + Jana Stanisława Krzysztofa ROSŁON, Jana Leokadię GAJEWSKICH

12.30  + Andrzeja Jana Krystynę Józefę Józefa GARBACZ

19.00 Rynia rez  p. KOWALSKA-ROSŁON

20.00  O Boże błog dla całej rodziny Wardyńskich-Beszczyńskich

13  kwietnia  2020 r. Poniedziałek Wielkanocny

8.30  int. zarezerwowana

10.30 Rynia  + Dziadków Stanisławę Władysława MAJEWSKICH Mariannę  Aleksandra FLUKS Pelagię i Stefana KOPKA Mariannę Zygmunta SATURSKICH

12.30   Apostolstwo Modlitwy

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020 r. VI Niedziela Wielkiego Postu.

1/ Za zgodą Ks. Biskupa możliwa jest adoracja P.Jezusa w Grobie Pańskim. Zapraszam, aby z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i nakazów prawa, zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu w Wielką Sobotę od 7.00 do 10.00. i po południu od 12.00 do 19.00 ustalając dyżury półgodzinne lub godzinne, tak, aby cały czas ktoś był przy P.Jezusie. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się po Mszy Św.  lub przez SMSy na konkretne godziny, aby nie przekroczyć liczby 5 osób obecnych w świątyni. W tym dniu można będzie także korzystać ze spowiedzi i przystąpić do Komunii Św. poza Mszą Św.   Podobnie adoracja będzie zorganizowana w Ryni w Wielką Sobotę od 7.30 do 18.00.

2/ Porządek nabożeństw:

w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 19.00.

w Wielki Piątek:

– Liturgia Męki Pańskiej, w Ryni o godz. 15.00.

– Liturgię Męki Pańskiej, w Białobrzegach o godz. 19.00.

W Wielką Sobotę:

– Adoracja P.Jezusa w grobie przez całą sobotę.

– Wigilia Paschalna w sobotę po zapadnięciu zmroku, czyli o godz. 20.00.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Św.

6.00    Białobrzegi  Rezurekcja

8.00    Rynia

12.30  Białobrzegi

19.00  Rynia

20.00  Białobrzegi.

Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 5 osób, a odległości między każdym wynosiły min 2 m., szczególnie podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła. Bardzo proszę, aby osoby, które pragną uczestniczyć we Mszy św. w miarę możliwości deklarowały swoje pragnienie przez SMS lub telefonicznie, abyśmy nie przekroczyli liczby dopuszczonej przez władze państwowe. Są jeszcze wolne terminy intencji na Mszach Św. w Święta i dni powszednie po Świętach.

3/ W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. Zachęcam, aby włączyć się w modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00.

4/ Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego z ul. Plażowej – 130 zł. z bloków 109 i 110 – 300 zł. oraz od ofiarodawców indywidualnych 250zł.