OGŁOSZENIA PARAFIALNE 29.03.2020 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1/ W związku ze stanem epidemii zapraszam na dodatkowe Msze Św. w sobotę o 18.00. w Białobrzegach, a o 19.00. w Rynii – sprawowane wg formularza niedzielnego.  W niedziele oprócz Mszy Św. o 8.30.   10.30.  i 12.30. dodatkowa Msza Św. w Ryni zostanie odprawiona o 19.00. natomiast w Białobrzegach o 20.00. Na tych dodatkowych Mszach św. są jeszcze wolne intencje.

Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 5 osób, a odległości między każdym wynosiły min 1,5 m. szczególnie podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła.

Bardzo proszę aby osoby, które pragną uczestniczyć we Mszy św. w miarę możliwości deklarowały swoje pragnienie przez SMS lub telefonicznie, abyśmy nie przekroczyli liczby dopuszczonej przez władze państwowe.

2/ Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, w związku z aktualną sytuacją, organizuje dla narzeczonych internetowe katechezy przedmałżeńskie przygotowujące do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa przed 1 lipca tego roku.   Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Robert Wielądek (nr tel. 664766062, e-mail: rwil8@wp.pl) do 5 kwietnia 2020 roku.  Ks. dr Robert Wielądek  Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

3/ W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota kwietnia. Spowiedź w piątek w Ryni od 16.20 (to nie pomyłka) w odstępach potrzebnych na dezynfekcję konfesjonału. 17.00 Msza Św. W Białobrzegach spowiedź od 17.45 (to nie pomyłka) w odstępach potrzebnych na dezynfekcję konfesjonału. Msza Św. o 18.30 po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00 i okazja do spowiedzi.

4/ Polecam do uważnej lektury NORMY LITURGICZNE na NIEDZIELĘ PALMOWĄ i cały WIELKI TYDZIEŃ dostępne na naszej stronie parafialnej i tablicy ogłoszeń.

KOMUNIKAT Bpa Romualda KAMIŃSKIEGO

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

INTENCJE MSZY ŚW. 22-29.03.2020 r.

22  marca 2020 r.  IV Niedziela Wielkiego Postu

8.30  O łaskę zdrowia Boże błog. opiekę M.B. oraz dary Ducha Św. dla wnucząt z okazji urodzin Klaudii, Amelki, Antosia oraz ich rodziców.

10.30 Rynia  + Dariusza w 15. r.śm. Wiktora ŚWIDERSKICH Franciszkę Stanisława SIEMIŃSKICH  s. Benite WRÓBEL.

12.30  + O dar życia wiecznego w Królestwie Bożym dla Józefy, Józefa, Jana, Andrzeja, Krystyny GARBACZÓW i zmarłych z rodziny.

19.00 Rynia  O Boże błog. i opiekę M.B. dla Zosi z okazji 25 rocz. urodzin

20.00  O łaskę zdrowia i prawidłowy rozwój dla Ananstazji, Borysa, Anielki.

23 marca 2020 r.   poniedziałek

18.00  + Grzegorza KŁOSA o przyjęcie go do Królestwa niebieskiego.

24 marca 2020 r.   wtorek

18.00  + Annę DUSZAK o przyjęcie jej do Królestwa niebieskiego.    

25 marca 2020 r.  środa

17.00 + Jana Kanclerza w 5 r.śm.  c.r. KANCLERZ i ŁEMPICKICH

18.00 O łaskę zdrowia Boże błog. i dary Ducha Św na całe dorosłe życie dla Julii z okazji 18. rocz. urodzin.

26 marca 2020 r.  czwartek  

18.00  O Boże błog. i łaski oraz opiekę M.B. dla Małgorzaty.

27 marca 2020 r.  piątek

17.00 + Bolesława KOSTRZEWĘ w  m-c po śmierci

18.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla Zofii WŁOSTOWSKIEJ i jej rodziców i braciszka.

28 marca 2020 r.  sobota

18.00 + Krzysztofa ADAMKIEWICZA w m-c po śmierci i cr. GRZYBOWSKICH.

19.00  Rynia O Boże błog i łaski w dorosłym życiu dla Weroniki z okazji 20 rocz. urodzin

29  marca 2020 r.  V Niedziela Wielkiego Postu

8.30  + Kazimierza BONDYRĘ i Władysława WRONĘ

10.30 Rynia  + Antoniego w 14. r.śm. Zenona Henryka Pawła Jana Stanisława PSZCZOŁĘ Leona Mariannę KOPKA

12.30  + Annę w 5. r.śm.

19.00 Rynia

20.00   O Boże błog. i łaskę zdrowia oraz prawidłowy rozwój dla Bruna.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22.03.2020 r.

1/ W związku z zagrożeniem epidemicznym zapraszam na dodatkowe Msze Św. w sobotę o 18.00. w Białobrzegach, a o 19.00. w Rynii – sprawowane wg formularza niedzielnego.   W niedziele oprócz Mszy Św. o 8.30.   10.30.  i 12.30. dodatkowa Msza Św. w Ryni zostanie odprawiona o 19.00. natomiast w Białobrzegach o 20.00. Na tych dodatkowych Mszach św. są jeszcze wolne intencje.

      Dbajmy o to aby liczba wiernych, w naszych warunkach kościoła i kaplicy, była bezpieczna, tzn. nie przekraczała 25 osób, a odległości między każdym wynosiły min 1,5 m. także podczas przystępowania do Komunii św. i wychodzenia z kościoła.

2/ Dnia 25 marca dzień Świętości życia – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Modlimy się w tym dniu w int. rodziców oczekujących narodzenia dziecka oraz tych, którzy wypraszają dla siebie łaskę rodzicielstwa.

3/ Zachęcam do czytania naszych czasopism katolickich. W tyg. Idziemy o.Józef Augustyn odpowiada na pyt. „Czy Bóg posługuje się chorobą aby nas skłonić do nawrócenia?”

4/ Przypominam, ze w każdy piątek po zakończeniu Mszy Św. i Drogi Krzyżowej trwa cicha, osobista adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi aż do godz. 20.00. Zapraszam.

Komunikat Biskupa Warszawsko-Praskiego Ks.Bpa Romualda Kamińskiego

Warszawa, 21 marca 2020 roku

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz aktualnych zaleceń Rządu RP przypominamy o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii.

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju zarządzam co następuje:

1. Przedłużam do odwołania dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej i gorąco zachęcam do udziału w liturgiach transmitowanych w środkach społecznego przekazu.

2. Przypominam, że w nabożeństwach nie może brać udziału więcej niż 50 osób (w tym pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję danej Mszy Świętej).

3. Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:

a) Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,

b) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.),

c) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

4. Zachęcam duszpasterzy do udzielania Komunii Świętej na rękę, pamiętając jednak, że nikomu nie możemy nakazywać przyjęcia Ciała Pańskiego w taki sposób.

Dziękuję za odpowiedzialne podejście do zaleceń służb państwowych, dzięki czemu wyrażamy troskę o nasze zdrowie i odpowiedzialność za życie innych.

Moją modlitwą ogarniam Osoby dotknięte epidemią, całą służbę zdrowia, wszystkich troszczących się o zdrowie obywateli i zawierzam wszystkich opiece Matki Bożej Zwycięskiej.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Ogłoszenie dodatkowe

Dziękuję wszystkim za wczorajszą modlitwę na Mszy św.


W sobotę 14.03 we Mszy uczestniczyło:
18.00 – 6 osób
19.00 – 6 os.
W niedzielę 15.03:
8.30 – 20 os.
10.30 – 15 os.
12.30 – 15 os.
19.00 – 8 os.
20.00 – 6 os.


Dziękuję obecnym oraz tym wszystkim, którzy w sposób zdyscyplinowany podporządkowali się zarządzeniu księdza biskupa i korzystając z dyspensy pozostali w domach. Łącząc się w modlitwie, życzę wszystkim zdrowia.

ksiądz Przemysław