WYPOMINKI 2020/21

Białobrzegi

B 1/ + Jacka Esterę Tadeusza SZCZERBETKÓW Stanisława KORZENIOWSKIEGO c.r. SZCZERBETKÓW   KORZENIOWSKICH  WINSZTALÓW  ZAWADKÓW

+ Stefana Krystynę Barbarę KARBOWNIK Zygmunta Wacława Henryka FILIPOWICZ Alinę ŁASOCHA

+ Marka i Krzysztofa Mariannę BODZANOWSKICH Łukasza WIKTORKO

+ Jana Józefę Marię Bronisławę i Lucynę   BRZOZOWSKICH Jadwigę i Alfonsa GOLAŃSKICH Weronikę i Mariana TOKARSKICH Grzegorza HOLKĘ z rodzicami

+ Eugeniusza Aleksandrę Wincentego SOKOŁOWSKICH Mariannę Ignacego PISAREK Janinę Marcelego REMBELSKICH Mariannę Tadeusza Romualda POPKO

+ Stanisława ZBŻERZNEGO Aleksandrę Władysława CHOROMAŃSKICH

+ Leona Leokadię Małgorzatę WIŚNIEWSKICH

+ Teodora Romana Daniela Marię GRZYBOWSKICH Józefa Marię Tomasza Elżbietę FILIPOWICZ Kazimierza Jerzego Mariannę WOŹNIAKOWSKICH zmarłych z tych rodzin, ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO, dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Bogusława Piotra Mariannę Mirosławę Zdzisława SZOSTEK Franciszka Stanisławę Stefanię Wandę  c.r. ARTEMIUKÓW

+ Halinę i Jerzego OPIATOWSKICH Kazimierę Wacława KLUSEK Ks. Henryka OPIATOWSKIEGO, c.r. KLUSEK  GĄSIOR OPIATOWSKICH  MORTEL.

+ Stefanię i Władysława DEPUTAT  Jana Weronikę, Czesława SIECZKĘ

+ Jerzego Annę Bolesława Andrzeja Zofię Janinę GRZESZCZYK Jerzego Henrykę Stefanię i Władysława Jerzego PUCHALSKICH Zofię Henryka GADOMSKICH

+ Jana Walerię Bronisława RUCIŃSKICH, Wacława Leokadię Helenę Zygmunta Józefa, Marka Zbigniewa KLEJ   Barbarę Feliksa SKROBIRANDA i dzieci  Feliksę Stefana Bogdana GOCAŁEK, Eugeniusza WIECZORKOWSKIEGO.

+ Zuzannę Aleksandra Krzysztofa LEMPART Wandę Zygmunta GĘDZEL  Władysławę BOCZEK

+ Ewę Andrzeja BŁASZKIEWICZÓW Krystynę Jerzego Zbigniewa CIPKOWSKICH

+ Józefę SOSNOWSKĄ Mariannę Leona Wiesława Annę Wacława  Władysława EJDA Stanisława JANKOJĆ Janinę Stanisława Krystynę JANKOJĆ Jadwigę JANISZEWSKĄ Natalię WIŚNIEWSKĄ ks. Paulina BORS Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO ks. Zbigniewa BRZOZOWSKIEGO  zmarłe siostry, członkinie Kół Żywego Różańca.

+ Jadwigę Ryszarda, Stanisława Romana Genowefę Franciszka STRUPIECHOWSKICH Jolantę Janusza BRONOWSKICH

+ Wacława Janinę Stefana CZUBAK Władysławę Mariana CHRUŚCIŃSKICH i innych zmarłych z tych rodz.

B 2/ + Eugenię Wiktora KOMAR Helenę Jana PYRCZ Marię STĘPIEŃ Helenę Edwarda DUMBLEWSKICH

+ Henryka Michalinę Rocha Rozalię Stanisława WIECZOREK Juliannę Kazimierza Henrykę Władysława Halinę Tadeusza WRÓBEL  Zdzisława  CHABER Jana GĘBCZYŃSKIEGO, Marka SMOCZYŃSKIEGO

+ Franciszkę Leona Stanisława Franciszka POWAŁA Wiktorię WÓJCIK

Marcjannę Zygmunta SOCHACZYŃSKICH

+Reginę Stanisława Waldemara MARCINIAK, Marię Stanisława SKÓRA

+ Stanisławę Jana FIGAT Bolesława i Eugenię MIELNICKICH Agnieszkę WOŹNIAKOWSKĄ c.r. FIGATÓW, MIELNICKICH, ŁAKOMYCH i  JANCZEWSKICH

+ Henryka Zenobię BRZYSKICH c.r.  BRZYSKICH i  KOSTRZEWÓW Józefa Jadwigę Zbigniewa DUDZIK c.r. DUDZIKÓW i KOMONIÓW zmarłych sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Kazimierza Władysławę Genowefę i Piotra TRZCIŃSKICH rodziców i rodzeństwo ZIELIŃSKICH Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO

+ Macieja ROSŁONA Zofię Edmunda RÓWNICKICH, Zygmunta Helenę Edwarda POGRÓDEK, Wojciecha  Janinę BURZYCA, Władysławę BOCZEK.

+ Helenę i Stanisława TACIAK  Aleksandrę KUCZYŃSKĄ Sławomira SERÓWKĘ Apolonię i Czesława OSTROWSKICH Grzegorza WYSOCKIEGO Mariana Józefa Barbarę MRÓZ dziadków OSTROWSKICH i PAJOR Annę i Ryszarda GNIADEK

+ Janinę Tadeusza Henryka  CIECIURÓW Stanisławę Jana Andrzeja SATERNUS Stanisławę DOBROWOLSKĄ i Józefę SKWARKO c.r. SATERNUS i CIECIURÓW

+ Janinę Jadwigę Aleksandra Józefa Władysława WRONA Kazimierza i Józefa BONDYRA  c.r. WRONA    BONDYRA i FLAGA JABŁOŃSKICH

+Franciszka KOPYTA

+Antoniego i Janinę OLSZEWSKICH Stanisława Jacentego WYSZKOWSKICH Bronisława i Eugeniusza BRAMOWICZ

+Grzegorza KŁOSA Annę DUSZAK Monikę WARDYŃSKĄ-DUSZAK Rafała BESZCZYŃSKIEGO Janinę Artura Tadeusza CIESZKOWSKICH Pawła KOSTRZ

+ c.r. ANDUSZKIEWICZÓW LECHOWICZÓW ROZMARYNOWSKICH

+ c.r. LECHOWICZÓW ROZMARYNOWSKICH PACIÓW.

+ Kazimierę Jana Jadwigę Kazimierza Kazimierę Bolesława POŁACINIEC Anielę Stanisława syna Stanisława BIELAWSKICH Zofię RYL

+ Wandę Stanisława MADEJ Wiktorię Władysława CISZKOWSKICH Jana GRUCZEK

+ Kazimierza Teodozję i Wincentego ŻÓŁCIAK  Antoninę i Adama SZCZESZEK  Czesława i Witolda DRACZKA

+ Monikę Zbigniewa RĘBELSKICH Barbarę Rozalię Karola GRZYBOWSKICH c.r. GRZYBOWSKICH,  WRÓBLÓW

+Mariannę Ludwika BURZYŃSKICH Wandę i Stanisława (m) MADEJ

+ Mariannę Adama Zygmunta SIEK, Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO

B 3/ + Bronisławę i Bronisława Stanisławę i Mariana, Stefanię Irenę Krystynę Zofię i Jana, Wiktorię i Stanisława MURAWSKICH  Konstancję i Teofila, Annę i Władysława, Jana MALINOWSKICH,  Stefanię i Wincentego MOTOCHA, Genowefę i Tadeusza, Witolda i Bogdana PIOTROWSKICH Czesławę i Wacława POPŁAWSKICH Katarzynę i Antoniego Władysława i Józefa PIETRUK, Antoniego Darię Natalię KANIUKA Janinę i Mirosława SOFIŃSKICH  Stanisława SZCZEBLOWSKIEGO Mariana WALĘDZIKA Jadwigę Zofię Rachelę Stefanię KASPRZYK  ks. Michała i ks. Zenona S. Barbarę LESZCZYŃSKĄ (karmelitankę).

+ Ks. Wiesława, ks. Zbigniewa. Ks. Pawła c.r KAŁOWSKICH, KRUPÓW, MACIOSÓW KOWALCZYKÓW, Krzysztofa GARSTKĘ i Grzegorza MLĄDZKIEGO.

+ Zofię Bolesława GÓRECKICH  Bożenę ŁABIAK  Władysławę BOCZEK

+ Stefanię GÓRAS Daniela JANISZEWSKIEGO

+ Andrzeja Jana Józefę Józefa GARBACZÓW, Stanisława Katarzynę Krystynę Józefa POWAŁÓW c.r. KOTOWSKICH WALCZAKÓW i GÓRCZYŃSKICH

+ Ludwika Franciszkę Mieczysława Tadeusza Stanisława Janinę PIOTROWSKICH Aleksandra Marię EJDA Mariannę Tadeusza KAKIETEK Janinę SŁUPSKĄ i zmarłych z tych rodzin.

+ Mariannę Józefa LIS Anielę Stanisława BIELAWSKICH c.r.  SZCZESNYCH LISÓW BIELAWSKICH PRZYDATKÓW Zofię RYL  Henryka FLUKS znajomych, przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Zofię Jana BIAŁKOWSKICH Antoniego Marcjannę  GRZYBOWSKICH, Henryka KAMIŃSKIEGO Bogumiłę i Henryka  KWIATKOWSKICH Marię i Kazimierza Mariana JEZIERSKICH c.r. BIAŁKOWSKICH GRZYBOWSKICH Grażynę WOŹNIAK

+ Jacka Marka PAWŁOWSKICH Zuzannę Aleksandra RĘBELSKICH

+ Danutę HUMMEL Cecylię Teresę Ryszarda Witolda Wiolettę Czesława Klementynę KIETLIŃSKICH  Aleksandra Wandę Tadeusza PYŚKIEWICZ c.r. BEDNARSKICH

+ Gabrielę Leokadię Czesława KILJAN  Kunegundę i Konstantego  MISZCZAK

+ Teresę Lecha WITASZEK Jana ZIELONKĘ dziadków WITASZKÓW  SOLECKICH ZIELONKÓW  MAĆKIEWICZÓW

+ Jana Irenę Aleksandra Ludwikę  WĄSIK Kazimierza Janinę SOBCZAK Celinę DĄBKOWSKĄ Irenę KARCZEWSKĄ Mariana MAJSTERKA Zdzisława Czesława BANAŚ

+ Stanisława WOLSKIEGO Antoniego Mariannę Tadeusza OSTROWSKICH Leona Genowefę BOŻUTA

+ Witolda Mariannę KOSTRZEWA Wacława Mariannę GRABOWSKICH Zdzisława KAMIŃSKIEGO Franciszka Juliannę GRZYBOWSKICH Szczepana Juliannę KOSTRZEWA, Zbigniewa JAKIMIUKA.

+ Genowefę Zygmunta SOWA Władysława Annę KULESZA

+ Eugeniusza i Franciszkę PILZAK, Józefę i Juliana GOŁĘBIEWSKICH c.r. PILZAK  i GOŁĘBIEWSKICH

B 4/ + Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO Zofię Adama MARCINIAK c.r. MARCINIAK, STYPIŃSKICH, MATUSZEWSKICH Leokadię WIŚNIEWSKĄ Aurelię JĘDRZEJEWSKĄ.

+ Ryszarda Henrykę Bronisława POŁACINIEC Apolonię Bronisława Jana SOŁTYS

+ Urszulę DUDA Franciszkę Henryka i Sławomira MIĄSKIEWICZ

+ Antoniego Stefanię Lucjana Stanisławę Wiktora Kazimierza Jolantę SZACHNOWSKICH Adolka SKOWYRĘ Józefa Teklę BARTOSZUK Tomasza Anielę Józefa Helenę WAWRYNIUK szwagrów Stanisława Mariana; Roberta MAKOWSKIEGO, sąsiadów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Jadwigę i Stanisława POŁACIENIEC

+ Stanisława KRUKA dziadków KRUK i KOWALIK. Antoniego Leokadię Józefę Halinę Mirosława Wiesława i dziadków z rodz. MIELCZARCZYK, babcię Ewę.

+ Marcjannę  Stefana Mariana Zuzannę Witolda Jana Sławomira PISAREK

+ Edwarda Feliksa Antoniego KOŁTUNOWSKICH  Teofila  Tadeusza ANTOS

+ Waldemara Katarzynę Kazimierza JASZCZUR Danutę Mirosławę Antoniego Adama Stanisława Elżbietę Krystynę Antoninę Napoleona Kazimierę SKOLIMOWSKICH Pawła KARWACKIEGO Elżbietę KOWALSKĄ c.r. JADCZAKÓW

+ Jana Janinę Arkadiusza Michalinę DARKOWSKICH c.r. DARKOWSKICH i STRZELCZAKÓW

+ Dominika Petronelę Józefa Annę Stanisława Adolfa Mariana Anielę WATRAKIEWICZ Feliksa Marię DOLAK Ignacego Antoninę Hieronima Danutę Krystynę Władysławę Witolda Ludwikę DASZKIEWICZ Włodzimierza Wandę Jerzego POPŁAWSKICH Krystynę Eugeniusza PIETREWICZ Annę Józefa JAMRÓZ Teofila PERTKIEWICZA.

+ Danutę Wacława Edwarda Jacka STĘPLIKOWSKICH. Stanisławę Stanisława WRONKA Jadwigę Mariana GAWRYŚ  Hannę Stefana WODNICKICH Władysława KOŁKA.

WYPOMINKI RYNIA

R 1/ + Macieja Elżbietę Mariana Rozalię Bolesława ROSŁON c.r. KOWALSKICH

+ Jadwigę Wiesława Tadeusza RETKA

+ Kazimierza Zofię Teresę Jana Ryszarda Franciszka ROSŁON Leona Stanisława Blandynę KOWALSKICH

+ Zofię Tomasza Ryszarda PISAREK Jana BURZĘ  Katarzynę Józefa MAŁKIEWICZ

+ Genowefę Helenę Sławomira Antoniego Wiesławę Aleksandra RASIŃSKICH Mieczysława BOGUCKIEGO  Janinę Stanisława SOKOŁOWSKICH Stanisławę Stanisława Tadeusza PIEŃCZUKÓW Wandę FABISIAK

+ Czesławę Barbarę Bolesławę Henryka Janusza Stanisława DUMAŁA Henryka STASIORCZYKA

+ Janinę Czesława Jacka KIELAK Annę Jana SOKOŁOWSKICH

+ Wiktora Jadwigę i Dariusza ŚWIDERSKICH Siostrę Benitę WRÓBEL

+ Eugeniusza, Annę Stanisława Bolesława POGORZELSKICH  Franciszkę Stanisława SIEMIŃSKICH Teodozję Apolinarego PANAS

+ Jana Pelagię Stefana KOPKÓW Helenę i Juliana WYSZYŃSKICH

+ Barbarę KOPKA Mariannę i Aleksandra  FLUKS Stanisławę Jerzego i Władysława MAJEWSKICH

+ Franciszka Mariannę Leona Stanisława Juliana z rodz. KOPKÓW

+ Józefę Stanisława Jana Paulinę CIEŚLIK Michała Ewę FIOŁEK

+ Antoniego Jana Stanisławę PSZCZOŁA Mariannę Leona KOPKA

+ Adama PSZCZOŁĘ Henryka KOPERSKIEGO c.r. KOPERSKICH

+ Tadeusza Romualdę Stanisława Rozalię Józefa Aleksandrę Wiktora KOWALSKICH Jana Franciszkę RETKA Jana Jadwigę SIEMIŃSKICH

+ Stefanię ADAMSKĄ Juliannę Stanisława WYSZYŃSKICH Franciszkę Feliksa Mariannę Eugeniusza REDKÓW

+ Halinę Marcjannę Marię Franciszkę Andrzeja Sylwestra KAROLEWSKICH Salomeę Ignacego WAWRZASZEK.

+ Janinę Stanisława Krzysztofa ROSŁON Jana Leokadię GAJEWSKICH

+ Mirosława Kazimierza Stefanię ZAJĄC Wacława Wiktorię Marcina Tadeusza SKŁODOWSKICH

+ Sylwinę Tadeusza FLUKS Tadeusza PŁUCIENNIKA Wiesławę Aleksandra DĄBROWSKICH

+ Mieczysławę i Jana REMBELSKICH

+ Michała KRZYŻANOWSKIEGO

+ Jana Franciszkę Bolesława Zbigniewa KOSTRZEWA Jana Weronikę GĄSIOR Mieczysława KRÓL

+ Antoniego POWAŁA Jana Mariannę Andrzeja Ryszarda MAJEWSKICH  Antoninę i Stanisława RASIŃSKICH.

+ Stefanię i Aleksandra GĄSIOR

+ Cecylię i Stanisława SMODEREK

+ Ryszarda Czesławę Zofię Ireneusza Mariusza Marzenę RASIŃSKICH Stanisława Apolonię Andrzeja Włodzimierza KOWALIK.

+ Leokadię Eugenię Władysława i Mieczysława RASIŃSKICH

+ Henrykę Andrzeja Juliana Annę MACIAK Beatę i Krzysztofa STANISZEWSKICH 

+ Henryka Teresę Aleksandrę Stanisława SZPADKIEWICZÓW Florentynę Szymona BURZA

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.