WYPOMINKI na rok 2019/20 w Białobrzegach

+ Zuzannę Krzysztofa Aleksandra LEMPART Wandę Zygmunta GĘDZEL  Władysławę BOCZEK

+ Teodora Romana Daniela Marię GRZYBOWSKICH Józefa Marię Tomasza Elżbietę FILIPOWICZ Kazimierza Jerzego Mariannę WOŹNIAKOWSKICH zmarłych dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Leona Leokadię Małgorzatę WIŚNIEWSKICH

+ Stanisławę Jana FIGAT Bolesława i Eugenię MIELNICKICH Agnieszkę WOŹNIAKOWSKĄ c.r. ŁAKOMYCH FIGATÓW  i  MIELNICKICH

+ Waldemara Danutę Antoniego Adama Mirosławę Pawła Elżbietę Stanisława Krystynę Kazimierę Napoleona Antoninę Elżbietę.

+ Andrzeja Jana c.r. GARBACZÓW, Feliksę Władysława Juliannę Krystynę Eugeniusza c.r. SZYBOWSKICH

+ Jacka Marka Sabinę Jana PAWŁOWSKICH Zuzannę Aleksandra RĘBELSKICH Stanisława ZBRZEŻNEGO

+ Kazimierę Jana Jadwigę Kazimierza Kazimierę Bogusława POŁACINIEC Anielę Stanisława syna Stanisława BIELAWSKICH Zofię RYL

+ Wandę Stanisława MADEJ Wiktorię Władysława CISZKOWSKICH Jana GRUCZEK

+ c.r. ANDRUSZKIEWICZÓW LECHOWICZÓW ROZMARYNOWSKICH.

+ Genowefę Zygmunta SOWA Władysława Annę KULESZA

+ Zofię Jana BIAŁKOWSKICH Antoniego Marcjannę Stanisława  GRZYBOWSKICH Henryka KAMIŃSKIEGO Mariana  JEZIERSKIEGO Karola GRZYBOWSKIEGO Marię JEZIERSKĄ Bogumiłę KWIATKOWSKĄ Tadeusza SITNICKIEGO

+ Zuzannę Jana Sławomira PISARKÓW  dziadków Mariannę i Władysława WARDAKÓW dziadków Marcjannę i Stefana PISARKÓW

+ Jerzego Annę Bolesława GRZESZCZYK Jerzego Henryka Jerzego PUCHALSKICH Zofię Henryka GADOMSKICH

+ Teresę Lecha WITASZEK Jana ZIELONKĘ dziadków WITASZKÓW  SOLECKICH ZIELONKÓW  MAĆKIEWICZÓW

+ Jana Irenę WASIK Aleksandra Leokadię Stanisława TYCZYŃSKICH Celinę DĄBKOWSKĄ Irenę KARCZEWSKĄ Czesława NAGRODZKIEGO  Zbigniewa CHLEBOWSKIEGO c.r. WĄSIKÓW SOBCZAKÓW MYŚLIWIEC  i TYCZYŃSKICH

+ Henryka Michalinę Rocha Rozalię WIECZOREK Juliannę Kazimierza Henrykę Halinę Tadeusza WRÓBEL  Zdzisława  CHABER Jana GEMBCZYŃSKIEGO Franciszkę Leona Stanisława Franciszka POWAŁA Wiktorię WÓJCIK Marcjannę Zygmunta SOCHACZYŃSKICH Reginę Stanisława Waldemara MARCINIAK, Marię Stanisława SKÓRA

+ Jana Józefę Marię Bronisławę i Lucynę   BRZOZOWSKICH Jadwigę i Alfonsa GOLAŃSKICH Weronikę i Mariana TOKARSKICH Grzegorza HOLKĘ z rodzicami

B2/ + Eugenię Wiktora KOMAR Helenę Jana PYRCZ, Marię STEPIEŃ Helenę Edwarda DUMBLEWSKICH.

+ Bogusława Piotra Mariannę Mirosławę Zdzisława SZOSTEK Franciszka Stanisławę Stefanię Wandę  c.r. ARTEMNIUKÓW

+ Stanisława WOLSKIEGO Antoniego Mariannę Tadeusza OSTROWSKICH Leona Genowefę BOŻUTA

+ Ewę Andrzeja BŁASZKIEWICZÓW Krystynę Jerzego Zbigniewa CIPKOWSKICH

+ Marcjannę  Stefana Mariana Zuzannę Witolda Jana Sławomira PISAREK

+ Marka i Krzysztofa BODZANOWSKICH Łukasza WIKTORKO

+Halinę REPALSKĄ Czesława KOLONA Alenkę GOŁĘBIEWSKĄ

+Kazimierza Teodozję i Wincentego ŻÓŁCIAK  Antoninę i Adama SZCZESZEK  Czesława i Witolda DRACZKA

+ Mariannę Józefa LIS Anielę Stanisława BIELAWSKICH c.r.  SZCZESNYCH L LISÓW bielawskich PRZYDATKÓW Zofię RYL  Henryka FLUKS  przyjaciół i dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Henryka Zenobię BRZYSKICH c.r.  BRZYSKICH i  KOSTRZEWÓW Józefa Jadwigę Zbigniewa DUDZIK c.r. DUDZIKÓW i KOMONIÓW zmarłych sąsiadów.

+ Stefanię i Władysława DEPUTAT  Jana Weronikę SIECZKA Czesław SIECZKĘ

Janinę Jadwigę Aleksandra Józefa Władysława WRONA Kazimierza i Józefa BONDYRA  c.r. WRONA  JABŁOŃSKICH  BONDYRA i FLAGA

+ Jacka Esterę Tadeusza SZCZERBETKÓW Stanisława KORZENIOWSKIEGO c.r. SZCZERBETKÓW   KORZENIOWSKICH  WINSZTALÓW  ZAWADKÓW

+ Ryszarda Henrykę Bronisława POŁACINIEC Bronisława Jana SOŁTYS

+ Jana Andrzeja Krystynę Józefę Józefa GARBACZÓW. Katarzynę Stanisława POWAŁÓW c.r. GARBACZÓW, POWAŁÓW, KOTOWSKICH,  WALCZAKÓW

+ Gabrielę Leokadię Czesława KILIJAN  Kunegundę i Konstantego  MISZCZAK

+ Danutę HUMMEL Cecylię Teresę Ryszarda KIETLIŃSKICH  Aleksandra Tadeusza PYŚKIEWICZ c.r. BEDNARSKICH Wiolettę Witolda KIETLIŃSKICH

+ Aleksandra Marię EJDA Mieczysława Tadeusza Stanisława Janinę Ludwika Franciszkę PIOTROWSKICH Mariannę Tadeusza KAKIETEK i zmarłych z tych rodzin.

+ Janinę Tadeusza Henryka  CIECIURÓW Stanisławę Jana Andrzeja SATERNUS Stanisławę DOBROWOLSKĄ i Józefa SKWARKO

+ Ks. Henryka OPIATOWSKIEGO, Halinę i Jerzego OPIATOWSKICH Kazimierę Wacława KLUSEK c.r. OPIATOWSKICH  MORTEL  KLUSEK  GĄSIOR.

+ Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKI  ks. Daniela WSZEDYBYŁ Marię Mieczysława WSZĘDYBYŁ  Halina  Henryka  MAKIEWICZ

B3/ + Eugeniusza i Franciszkę PILZAK, Józefę i Juliana GOŁĘBIEWSKICH c.r. PILZAK  i GOŁĘBIEWSKICH

+ Jadwigę i Stanisława POŁACIENIEC.  Witolda Mariannę KOSTRZEWA Wacława Mariannę GRABOWSKICH Zdzisława KAMIŃSKIEGO Zbigniewa JAKIMIUKA.

+ Zofię Edmunda RÓWNICKICH Maćka ROSŁONA, Zygmunta Helenę Edwarda POGRÓDEK, Wojciecha  Janinę BURZYCA, Walentynę BOCZEK.

+ Włodzimierza Wandę Jerzego POPŁAWSKICH Krystynę Eugeniusza PIETREWICZ Annę Józefa JAMRÓZ Teofila PETRKIEWICZ.

+ Dominika Petronelę Józefa Annę Stanisława Adolfa Marię Mariana Anielę WATRAKIEWICZ Ignacego Antoninę Hieronima Danutę Witolda Ludwikę Krystynę Władysławę DASZKIEWICZ

+ Mariana PRZYBYŁOWICZA  Helenę i Stanisława TACIAK  Aleksandrę KULCZYŃSKĄ Sławomira SERÓWKĘ Apolonię i Czesława OSTROWSKICH Grzegorza WYSOCKIEGO Mariana Józefa Barbarę MRÓZ dziadków PAJOR  i OSTROWSKICH  Annę i Ryszarda GNIADEK Genowefę i Ryszarda FELKOWSKICH

+ Kazimierza Władysławę Genowefę i Piotra TRZCIŃSKICH rodziców i rodzeństwo ZIELIŃSKICH

+ pradziadków dziadków rodziców oraz braci z rodzin MIEDZIŃSKICH Mieczysława PŁATKA c.r. PŁATEK Helenę Jana LISTKIEWICZ A, c.r. SERAFINÓW KRZYCHOLIKÓW i dusze w czyśćcu  cierpiące.

+ Jana Walerię Bronisława RUCIŃSKICH, Wacława Leokadię Helenę Zygmunta Józefa, Marka Zbigniewa KLEJ   Barbarę Feliksa SKROBIRANDA i dzieci  Feliksę Stefana Bogdana GOCAŁEK, Eugeniusza WIECZORKOWSKIEGO.

+ Wacława Janinę Stefana CZUBAK Władysławę Mariana CHRUŚCIŃSKICH c.r. CZUBAK  i  CHRUŚCIŃSKICH

+ Juliannę Mateusza Jerzego Mikołaja Wojciecha GERA.

Stanisława JANKOJĆ Janinę Stanisława Krystynę JANKOJĆ Mariannę Leona EJDA Annę Wacława Wiesława EJDA Józefę SOSNOWSKĄ Jadwigę JANISZEWSKĄ  ks. Paulina BORS Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO ks. Zbigniewa BRZOZOWSKIEGO  zmarłe siostry, członkinie Kół Żywego Różańca.

+ Wacława i Zofię JAWORSKICH  Kazimierza Marię REKSULAK.

+ Stanisława KRUKA dziadków KRUK i KOWALIK.

+ Stanisława ZBRZEŻNEGO Aleksandrę Władysława CHOROMAŃSKICH

+ Jana Janinę Arkadiusza Michalinę DARKOWSKICH c.r. STRZELCZAKÓW Mariannę Antoniego Mirosława Wiesława MIELCZARCZYK.

+ Monikę Zbigniewa REBELSKICH Barbarę Rozalię Karola GRZYBOWSKICH c.r. GRZYBOWSKICH,  WRÓBLÓW

B4/ + Edwarda Feliksa Antoniego KOŁTUNOWSKICH  Teofila  Tadeusza ANTOS

+ Janinę Wacława WIESIOŁEK  Janinę Franciszka FILIPOWICZÓW Ryszarda GOŹLIŃSKIEGO Zbyszka WĘGŁOWSKIEGO

+ Ks. Krzysztofa KRZESIŃSKIEGO Zofię Palomę MARCINIAK c.r. MARCINIAK, STYPIŃSKICH, MATUSZEWSKICH Leokadię WIŚNIEWSKĄ Aurelię JĘDRZEJEWSKĄ.

+ Zbigniewa Tadeusza Mariannę Stanisława CHLEBOWSKICH  Stanisława  Mieczysława Mariannę Szymona  KOT,  Piotra Apolonię STOŃ Stanisława Annę PIESIO  Helenę CUBRZYŃSKĄ  Helenę Edwarda DUMBLEWSKICH

+ Krystynę Władysława PISAREK Franciszkę Feliksa RETKA Leokadię SEJDENS Zofię Leonarda RASZKIEWICZ  zmarłych z tych rodzin.

+ Józefa Teklę Magdalenę BARTOSZUK Tomasza Anielę Józefa Helenę WAWRYNIUK Antoniego Stefanię Lucjana Stanisławę Wiktora Kazimierza Jolantę SZACHNOWSKICH szwagrów Stanisława Jerzego Arkadiusza Roberta MAKOWSKIEGO oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Stanisławę Stanisława WRONKA Danutę Wacława Edwarda STĘPLIKOWSKICH.

+ Hannę Stefana WODNICKICH Jadwigę Mariana GAWRYŚ  Władysława KOŁKA.

+ Marię Bolesława ZADURSKICH Eugenię i Bolesława KIELER, c.r. ZADURSKICH KIELERÓW,  GRZELAK, CYMERMAN 

+ Mariannę Adama Zygmunta  SIEK ks. Krzysztofa  KRZESIŃSKIEGO

+ Zofię Bolesława GÓRECKICH  Bożenę ŁABIAK  Władysława BOCZEK

+ Eugeniusza Aleksandrę Wincentego SOKOŁOWSKICH Mariannę Ignacego PISAREK Mariannę Tadeusza Romualda POPKO c.r. PISARKÓW  i  ŚLEDZIÓW.

+ Helenę Piotra Jacka Bogdana ZGIEP c.r. ZGIEP i LIWIŃSKICH

+ Bronisławę i Bronisława Stanisławę i Mariana, Stefanię Irenę Krystynę Zofię i Jana, Wiktorię i Stanisława MURAWSKICH  Konstancję i Teofila, Annę i Władysława, Jana MALINOWSKICH,  Stefanię i Wincentego MOTOCHA, Genowefę i Tadeusza, Witolda i Bogdana PIOTROWSKICH Czesławę i Wacława POPŁAWSKICH Katarzynę i Antoniego Władysława i Józefa PIETRUK, Antoniego Darię Natalię KANIUKA Janinę i Mirosława SOFIŃSKICH  Stanisława SZCZELOWSKIEGO Mariana WALĘDZIKA Jadwigę Zofię Rachelę Stefanię KASPRZYK  ks. Michała i ks. Zenona.

+ Ks. Wiesława, ks. Zbigniewa. Ks. Pawła c.r KAŁOWSKICH, KRUPÓW, MACIOSÓW KOWALCZYKÓW, Krzysztofa GARSTKĘ i Grzegorza MLĄDZKIEGO.

+ c.r. FĄFARÓW, PACIÓW, LECHOWICZÓW, ROZMARYNOWSKICH.

+ Jolantę Janusza BRONOWSKICH Jadwigę Ryszarda STRUPIECHOWSKICH

+ Franciszkę Henryka i Sławomira MIĄSKIEWICZ

+ Zofię GONTAREK Adriana SKARŻYŃSKIEGO c.r. PERCZYŃSKICH i PTAKÓW

+ Jana Władysławę Jerzego Tadeusza WASILEWSKICH Zofię i Stefana  OZIĘBŁO

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.