Apostolstwo Modlitwy założenia i cele.

Apostolstwo Modlitwy ( nowa nazwa: Papieska Światowa Sieć Modlitwy) – jest światową siecią modlitwy w służbie Papieża , przejawiająca się modlitwą w intencjach apostolskich i misyjnych, pozostając w jedności z Ojcem Świętym.

W roku 2014 Ojciec Święty zatwierdził nowy Program formacyjny a w roku 2018 nowe Statuty.

W bieżącym roku obchodzimy 175 rocznicę powstania AM.

Apostolstwo Modlitwy w naszej Parafii zawiązało się 24 lata temu. Do tego Stowarzyszenia należy obecnie 6 Osób.  Członkowie modlą się w sposób szczególny  w intencjach powierzonych przez Ojca Świętego na dany miesiąc a także w bieżących (aktualnych) intencjach Kościoła.

Przynależność do AM, to poświęcenie siebie i całego swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusowemu i oddawaniu Mu czci, zwłaszcza praktyka pierwszych piątków miesiąca, pierwszych sobót miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz  pogłębianie życia duchowego poprzez

codzienne praktyki:

-modlitwa codziennego ofiarowania –  o poranku

– modlitwa w intencjach papieskich

– Eucharystia

– czytanie i rozważanie Słowa Bożego

– rachunek sumienia.

Duchowe hasło to „ Kochać i modlić się”

Należeć może każda osoba ochrzczona, prowadząca życie sakramentalne

Patronat nad AM sprawuje Zakon Jezuitów.

Patronami AM są: św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Klaudiusz La Colombiere, sw. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza z Lisieux, św. Franciszek Ksawery.

Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy wydaje miesięcznik : Biuletyn Apostolstwa Modlitwy MODLITWA I SŁUŻBA

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Apostolstwa Modlitwy Sekretariat Krajowy Kraków : www.ampolska.co

Wszystkich czcicieli NSPJ  i Osoby, które chciałyby się modlić w intencjach papieskich zapraszamy na Mszę Św. 14 listopada godz. 18.00 i w każdy drugi czwartek miesiąca.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.