HISTORIA PARAFII

Mały, jasny kościół na pierwszy rzut oka nie przypomina obiektu sakralnego.
Na początku lat 80 proboszcz Nieporętu ks. kanonik Czesław Bednarczyk
zaczął wznosić w Białobrzegach dom katechetyczny. Budynek zaprojektował
p. Jan Pałka z Warszawy. Kiedy nauka religii powróciła do szkół, budowę przerwano.
Budynek jednak nie został dokończony i przez kilka lat stał w stanie surowym.

Wszystko zmieniło się w 1993 r. –  ks. Krzysztof Krzesiński wikariusz w parafii
św. Józefa w Legionowie został skierowany do organizacji parafii w Białobrzegach,
jednocześnie otrzymał zadanie, aby pełnić posługę kapelana
w garnizonie Białobrzegi. W tamtym czasie stacjonowało tutaj ponad
tysiąc żołnierzy. Kiedy ks. Krzesiński odprawiał w pułku Msze Święte, dostrzegł,
że pojawia się coraz więcej osób i stwierdził, że niezajęty budynek można by
zaadaptować na kaplicę. Prace trwały na przełomie lat 1993 i 1994,
a wiosną odbyła się w nowym kościele Pierwsza Komunia Święta.

Początki nie były łatwe:  22 lipca 1993 r. nastąpiła historyczna chwila,
tego dnia od proboszcza parafii Nieporęt, ks. kanonika Zbigniewa Brzozowskiego,
ks. kpt. Krzysztof Krzesiński otrzymał klucze od budynku katechetycznego.
Proboszcz z Legionowa ofiarował mszał, drewniany krzyż, tabernakulum,
szaty liturgiczne, ambonę i ołtarz.
Po trzech miesiącach ks. Krzesiński mógł przeprowadzić się na plebanię.

W lipcu 1993 r. na mocy porozumienia biskupów warszawsko-praskiego
z polowym budynek kościoła został poświęcony 18 listopada 1993 r jako świątynia
cywilno-wojskowa. W rok później bp Kazimierz Romaniuk erygował w Białobrzegach
parafię. Na prośbę proboszcza z Nieporętu ks. Zbigniewa Brzozowskiego otrzymała ona wezwanie bł. Karoliny Kózkówny.
W czerwcu 1994 ks. Krzysztof Krzesiński został mianowany pierwszym proboszczem
parafii Białobrzegi. Jednocześnie pełnił funkcję kapelana pomocniczego w jednostce wojskowej.
Dnia 28 VI 1994 wydzielono formalnie granice dla powstającej parafii. Objęły one wsie: Rynia, Białobrzegi-osiedle, Białobrzegi-wieś.

To, że parafii patronuje bł. Karolina Kózkówna, to nie przypadek.
Białobrzegi to typowa miejscowość rekreacyjna koło Warszawy. Na weekendy przyjeżdżają tutaj głównie ludzie młodzi. A jak wiadomo, bł. Karolina jest patronką czystości. Chodziło o to, by młodzież miała dobry przykład i mogła Karolinę naśladować.

Jeszcze przed kilkoma laty, była to typowa parafia cywilno-wojskowa. Wojskowi współpracowali z ówczesnym proboszczem. Teraz ma ona charakter cywilny. Zakrystianin, który posługiwał w kościele, także był żołnierzem. Ksiądz Krzesiński wspominał wielokrotnie, że pomoc wojskowych można było odczuć na każdym kroku.

Na terenie parafii, w Ryni, znajduje się kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, powstała w 2000 r. na terenie przekazanym przez rolników. Msza Święta jest tam sprawowana w Niedzielę o godz. 10:30.

Mieszkańcy Białobrzegów, około 700 osób, to głównie ludność napływowa z całej Polski, w większości rodziny wojskowe. Zaledwie trzy uliczki stanowią domki jednorodzinne rdzennych mieszkańców. Natomiast Rynia liczy około 300 osób, dawniej rolników. W latach 90. zmieniono kwalifikacje działek rolnych na rekreacyjne. Pobudowano tam domki letniskowe.

Kiedy powstawała parafia, mieszkało na jej terenie 1459 osób. Dziś jest ich nieco ponad tysiąc. Mimo że jest to miejsce wypoczynkowe i na weekendy przyjeżdżają
do Białobrzegów tysiące osób, co można wnioskować po liczbie samochodów,
nie przekłada się to na frekwencję osób uczestniczących we Mszy Świętej niedzielnej. W miesiącach letnich przychodzi zaledwie o kilkadziesiąt osób więcej.

Parafianie chętnie udzielają się w życiu swojej wspólnoty.

Księża którzy posługiwali w naszej parafii.

Proboszczowie:

Ks. Macios Przemysław, 18.02.2018 r. – 25.07.2021 r.

Ks. Kruszewski Marek, 23.08.2014 r. –18.02.2018 r.

Ks. Skwarski Dariusz, 06.06.2010 r. – 23.08.2014 r.

Ks. Lewandowski Eugeniusz Stanisław, 09.06.2007 r. – 02.06.2010 r.

† Ks. Krzesiński Krzysztof, 18.11.1994 r. – 09.06.2007 r.

Pomagający duszpastersko:

Ks. Szczuraszek Robert, 20.10.2015 r. –17.09.2017 r.