KANCELARIA I KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka
BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
dziewicy i męczennicy

Proboszcz: KS. PRZEMYSŁAW MACIOS

05-127 Białobrzegi, ul. Wczasowa 22 a
tel: 506-917-779

SPRAWY KANCELARYJNE

– Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
– Po każdej Mszy świętej (z wyjątkiem NIEDZIEL, UROCZYSTOŚCI I PIERWSZEGO PIĄTKU MIESIĄCA)

– W sprawach SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.


SAKRAMENTY ŚWIĘTE I SAKRAMENTALIA

CHRZEST ŚWIĘTY  (Udzielany w każdą niedzielę roku podczas Mszy świętej)
Potrzebne dokumenty:
– Metryka urodzenia dziecka z USC
– Informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)
– Świadectwa kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (tj. zaświadczenie o braku przeszkód do pełnienia tego obowiązku) – wydaje Proboszcz parafii zamieszkania chrzestnych.
– Gdy rodzice dziecka nie należą do tej parafii – Pisemna zgoda od Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

———————————-
WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA CHRZESTNEGO:

  • Ukończył/a 16 rok życia.
  • Jest osobą praktykującą, która w Kościele Katolickim przyjęła sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię)
  • Jest wolny/a od kar kościelnych (np. ekskomuniki za przerwanie ciąży).
  • Nie jest rodzicem naturalnym dziecka, w którego chrzcie będzie uczestniczył.
  • Nie jest osobą żyjącą w małżeństwie niekatolickim lub konkubinacie.
  • Wie, że pełnienie roli chrzestnego/ej zobowiązuje do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia oraz współpracy z rodzicami w religijnym wychowaniu dziecka.

Dotyczy młodzieży szkolnej:

  • Nie zaniedbuję obowiązku uczestnictwa w katechizacji.

KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE
Potrzebne dokumenty:
– Akt chrztu świętego kandydata
– Jeśli kandydat nie należy do tej parafii – pisemna zgoda od Proboszcza miejsca zamieszkania


MAŁŻEŃSTWO  (Udzielane w każdy piątek i sobotę roku z wyjątkiem Okresu Wielkiego Postu)
Potrzebne dokumenty:
– Dowody osobiste narzeczonych.
– Świadectwa chrztu narzeczonych z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania (nie starsze niż 3 m-ce)
– Potwierdzenie odbytego kursu przedślubnego i 3 spotkań w poradni rodzinnej.
– Zaświadczenia z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (ślub konkordatowy)
– Gdy nupturienci związani są ślubem cywilnym – cywilny akt małżeństwa z USC
– Gdy narzeczeni nie należą do tej parafii – pisemna zgoda od Proboszcza jednej ze stron.
– Informacje o świadkach ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

————————
UWAGA!
– Informujemy narzeczonych, którzy planują swój ślub w którykolwiek PIĄTEK roku, że nadal tego dnia OBOWIĄZUJE wszystkich wierzących POWSTRZYMANIE SIĘ OD SPOŻYWANIA POKARMÓW MIĘSNYCH. Aby móc ze spokojnym sumieniem zorganizować radość weselną z potrawami mięsnymi, PRZYPOMINAMY, że narzeczeni podczas organizacji ślubu powinni zgłosić się do KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SALA WESELNA i poprosić o udzielenie DYSPENSY (tzn. zwolnienia) od tego obowiązku, dla siebie i wszystkich swoich gości.

– Dodatkowo przypominamy, że MSZA ŚLUBNA, odbywająca się w sobotę, nawet późnym popołudniem, NIE ZASTĘPUJE UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ.


NAMASZCZENIE CHORYCH, WIATYK
W nagłych sytuacjach prosimy zgłaszać telefonicznie o każdej porze dnia i nocy


POGRZEB
Potrzebne dokumenty:
– Akt zgonu z USC
– Informacja o przyjętych przed śmiercią sakramentach świętych (jeśli miały miejsce)

 


HISTORIA PARAFII

Mały, jasny kościół na pierwszy rzut oka nie przypomina obiektu sakralnego. – W latach 80. rozpoczęła się budowa domu katechetycznego, której podjęła się parafia w Nieporęcie. Budynek jednak nie został dokończony i przez kilka lat stał w stanie surowym.

Wszystko zmieniło się w 1993 r. –  ks. Krzysztof Krzesiński wikariusz w parafii św. Józefa w Legionowie, jednocześnie otrzymał zadanie, aby pełnić posługę kapelana w garnizonie Białobrzegi. W tamtym czasie stacjonowało tutaj ponad tysiąc żołnierzy. Kiedy ks. Krzesiński odprawiał w pułku Msze Święte, dostrzegł, że pojawia się coraz więcej osób i stwierdził, że niezajęty budynek można by zaadaptować na kaplicę. Pracę trwały na przełomie lat 1993 i 1994, a wiosną odbyła się w nowym kościele Pierwsza Komunia Święta.

Początki nie były łatwe:  22 lipca 1993 r. nastąpiła historyczna chwila, tego dnia od proboszcza parafii Nieporęt, ks. kanonika Zbigniewa Brzozowskiego, ks. kpt. Krzysztof Krzesiński otrzymał klucze od budynku katechetycznego. Proboszcz z Legionowa ofiarował mszał, drewniany krzyż, tabernakulum, szaty liturgiczne, ambonę i ołtarz. Po trzech miesiącach ks. Krzesiński mógł przeprowadzić się na plebanię.

To, że parafii patronuje bł. Karolina Kózkówna, to nie przypadek. – Białobrzegi to typowa miejscowość rekreacyjna koło Warszawy. Na weekendy przyjeżdżają tutaj głównie ludzie młodzi. A jak wiadomo, bł. Karolina jest patronką czystości. Chodziło o to, by młodzież miała dobry przykład i mogła Karolinę naśladować.

Jeszcze przed kilkoma laty, była to typowa parafia cywilno-wojskowa. Wojskowi współpracowali z ówczesnym proboszczem. Teraz ma ona charakter cywilny. Zakrystianin, który posługiwał w kościele, także był żołnierzem. Ksiądz Krzesiński wspominał wielokrotnie, że pomoc wojskowych można było odczuć na każdym kroku.

W skład parafii wchodzą dwie wioski: Białobrzegi i Rynia, w której znajduje się kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, powstała w 2000 r. na terenie przekazanym przez rolników. Parafianie sami wyremontowali barak, teraz kaplica jest nawet większa niż kościół. Msza Święta jest tam sprawowana w Niedzielę o godz. 10:30.

Mieszkańcy Białobrzegów, około 700 osób, to głównie ludność napływowa z całej Polski, w większości rodziny wojskowe. Zaledwie trzy uliczki stanowią domki jednorodzinne rdzennych mieszkańców. Natomiast Rynia liczy około 300 osób, dawniej rolników. W latach 90. zmieniono kwalifikacje działek rolnych na rekreacyjne. Pobudowano tam domki letniskowe.

Kiedy powstawała parafia, mieszkało na jej terenie 1459 osób. Dziś jest ich nieco ponad tysiąc. Mimo że jest to miejsce wypoczynkowe i na weekendy przyjeżdżają do Białobrzegów tysiące osób, co można wnioskować po liczbie samochodów, nie przekłada się to na frekwencję osób uczestniczących we Mszy Świętej niedzielnej. W miesiącach letnich przychodzi zaledwie o kilkadziesiąt osób więcej.

Parafianie chętnie udzielają się w życiu swojej wspólnoty.