KANCELARIA I KONTAKT

Parafia rzymskokatolicka
pw. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
dziewicy i męczennicy

Proboszcz: ks. Edward KOWARA

05-127 Białobrzegi, ul. Wczasowa 22a
tel.: 22 772 50 30
tel.: 506 917 779
mail: bl.karolinakozkowna@gmail.com

SPRAWY KANCELARYJNE

– Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
– Po każdej Mszy świętej (z wyjątkiem NIEDZIEL, UROCZYSTOŚCI I PIERWSZEGO PIĄTKU MIESIĄCA)
– W sprawach SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.


SAKRAMENTY ŚWIĘTE I SAKRAMENTALIA

CHRZEST ŚWIĘTY  (Udzielany w każdą niedzielę roku podczas Mszy świętej)
Potrzebne dokumenty:
– Metryka urodzenia dziecka z USC
– Informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)
– Świadectwa kwalifikacyjne rodziców chrzestnych (tj. zaświadczenie o braku przeszkód do pełnienia tego obowiązku) – wydaje Proboszcz parafii zamieszkania chrzestnych.
– Gdy rodzice dziecka nie należą do tej parafii – Pisemna zgoda od Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

———————————-
WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA CHRZESTNEGO:

  • Ukończył/a 16 rok życia.
  • Jest osobą praktykującą, która w Kościele Katolickim przyjęła sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię)
  • Jest wolny/a od kar kościelnych (np. ekskomuniki za przerwanie ciąży).
  • Nie jest rodzicem naturalnym dziecka, w którego chrzcie będzie uczestniczył.
  • Nie jest osobą żyjącą w małżeństwie niekatolickim lub konkubinacie.
  • Wie, że pełnienie roli chrzestnego/ej zobowiązuje do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia oraz współpracy z rodzicami w religijnym wychowaniu dziecka.

Dotyczy młodzieży szkolnej:

  • Nie zaniedbuję obowiązku uczestnictwa w katechizacji.

KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE
Potrzebne dokumenty:
– Akt chrztu świętego kandydata
– Jeśli kandydat nie należy do tej parafii – pisemna zgoda od Proboszcza miejsca zamieszkania


MAŁŻEŃSTWO  (Udzielane w każdy piątek i sobotę roku z wyjątkiem Okresu Wielkiego Postu)
Potrzebne dokumenty:
– Dowody osobiste narzeczonych.
– Świadectwa chrztu narzeczonych z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania (nie starsze niż 3 m-ce)
– Potwierdzenie odbytego kursu przedślubnego i 3 spotkań w poradni rodzinnej.
– Zaświadczenia z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (ślub konkordatowy)
– Gdy nupturienci związani są ślubem cywilnym – cywilny akt małżeństwa z USC
– Gdy narzeczeni nie należą do tej parafii – pisemna zgoda od Proboszcza jednej ze stron.
– Informacje o świadkach ślubu (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

————————
UWAGA!
– Informujemy narzeczonych, którzy planują swój ślub w którykolwiek PIĄTEK roku, że nadal tego dnia OBOWIĄZUJE wszystkich wierzących POWSTRZYMANIE SIĘ OD SPOŻYWANIA POKARMÓW MIĘSNYCH. Aby móc ze spokojnym sumieniem zorganizować radość weselną z potrawami mięsnymi, PRZYPOMINAMY, że narzeczeni podczas organizacji ślubu powinni zgłosić się do KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SALA WESELNA i poprosić o udzielenie DYSPENSY (tzn. zwolnienia) od tego obowiązku, dla siebie i wszystkich swoich gości.

– Dodatkowo przypominamy, że MSZA ŚLUBNA, odbywająca się w sobotę, nawet późnym popołudniem, NIE ZASTĘPUJE UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ.


NAMASZCZENIE CHORYCH, WIATYK
W nagłych sytuacjach prosimy zgłaszać telefonicznie o każdej porze dnia i nocy


POGRZEB
Potrzebne dokumenty:
– Akt zgonu z USC
– Informacja o przyjętych przed śmiercią sakramentach świętych (jeśli miały miejsce)


Jak do nas trafić: