Synod o synodalności 2021 – 2023

W niedzielę 10 października 2021 r. Ojciec Święty, Franciszek
zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat:
„Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.
Synod o synodalności potrwa do października 2023 r.
Papież pragnie, aby nie był on jednorazowym wydarzeniem, ale procesem
i aby w doświadczeniu synodalnym uczestniczyli nie tylko biskupi,
ale wszyscy wierni Kościoła katolickiego, ponieważ wszyscy przez chrzest
i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się
jednym Ciałem Żyjącego Pana. Synod zatem to podążanie razem wiernych,
pasterzy oraz Biskupa Rzymu i wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, aby poznać to,
co Duch mówi do Kościołów. Synod nie jest jednak – zaznacza Ojciec Święty –
parlamentem, nie jest formą badania opinii publicznej.
Synod jest wydarzeniem kościelnym i prowadzi go Duch Święty. Jeśli nie ma Ducha,
nie będzie Synodu. Dlatego papież Franciszek prosi każdego z nas:
„przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca
za swoich uczniów: Aby wszyscy stanowili jedno”

Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się
w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału
w tym historycznym wydarzeniu.
W naszej parafii zostaje powołany Zespół Synodalny, który będzie miał na celu
propagowanie i koordynowanie prac związanych z przebiegiem Synodu.
W skład Zespołu wchodzą:
Cecylia Kopyt
Stanisław Bondyra
Amelia Strupiechowska
Zofia Kanclerz
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie synodalnej i rzetelne jej wypełnienie. Ankiety są dostępne na stoliku przy gazetach, lub na stronie internetowej diecezji.
https://diecezja.waw.pl/7753
Poszczególne kroki realizacji ankiety są podane w Vademecum.
Synodalną ankietę można wypełnić indywidualnie lub we wspólnocie.
Bardzo prosimy o liczne włączenie się w dzieło Synodu.

Dodaj komentarz