ODPUSTY ZWIĄZANE Z ROKIEM ŚW. JÓZEFA 8.12.2020 – 8.12.2021 r.

         Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

A/. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

B/. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

C/. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

D/. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

E/. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

         Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

         W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.  Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza    Penitencjarz Większy

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

INTENCJE MSZY ŚW. 10-17.01.2021 r.

10 stycznia 2021 r.  niedziela

8.30  + Jadwigę POŁACIENIEC w 9 r. śm. Stanisława POŁACIENIEC Ludwika PETKIEWICZA

10.30 Rynia + Sylwinę Tadeusza FLUKS,  Tadeusza PŁUCIENNIKA

12.30  + Wacława CZUBAKA w 11 r.śm.  

11 stycznia 2021 r. poniedziałek

7.00    ZA PARAFIAN

18.00  W intencji mieszkańców bloków  25,  26 i 47 na Osiedlu Wojskowym 

12 stycznia 2021 r.   wtorek

7.00 + Grzegorza MUCHĘ Natalię Stefana (m) LASKA, Krystynę Stanisława MUCHĘ, Urszulę CHMIELAK, Mariolę LASKA, Zygmunta KOTA.

13  stycznia  2021 r.  środa

7.00   wolna intencja

18.00  W intencji mieszkańców bloków 62  i  63  na Osiedlu Wojskowym 

                                              14 stycznia 2021 r.  czwartek  

7.00  int.  Apostolstwa  Modlitwy

18.00  W intencji mieszkańców bloków 89  , 90  na Osiedlu Wojskowym 

15 stycznia 2021 r.  piątek

7.00  + Krystynę PRZYBYŁOWICZ (od syna chrzestnego Sebastiana z rodziną)

18.00  W intencji mieszkańców bloków 91  , 92  na Osiedlu Wojskowym 

16 stycznia 2021 r.  sobota 

 7.00. + Jana ZAKLIKA  w 1 m-ce po śmierci   (int. z ofiar uczestników pogrzebu)

18.00   W intencji mieszkańców bloków 109 i 110  na Osiedlu Wojskowym 

17 stycznia 2021 r.  Niedziela

8.30  O Boże blog. dla Małgorzaty z okazji 60 rocz. urodzin. oraz Łukasza  z okazji 30 rocz. urodzin oraz dla Katarzyny i Sylwii z rodzinami

10.30 Rynia + Zofię Wiesława PAŁASZEWSKICH 

12.30  + Mariannę Ignacego PISAREK, Eugeniusza SOKOŁOWSKIEGO

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.01.2021 r. Święto Chrztu Pańskiego.

1/ Dziś obchodzimy  Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia.

2/ Przez cały styczeń Msze Św. w Białobrzegach w dni powszednie będą odprawiane nadal o godz. 7.00.

3/ Zachęcam do lektury czasopism katolickich

4/ W czwartek rano zapraszam na Mszę Sw. w intencji Apostolstwa Modlitwy.

5/ Z powodu ograniczeń epidemicznych nie możemy przeżyć tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w mieszkaniach parafian. Dlatego pragnę zaproponować, abyśmy podjęli inny sposób modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców. W kolejnych dniach zgodnie z poniższym planem będzie odprawiana Msza Św. o godz. 18.00, na którą zapraszam mieszkańców konkretnych ulic lub domów. Przynieśmy do kościoła krzyże,  wiszące w naszych domach, które posłużą do pobłogosławienia domowników. Można też przygotować naczynia na wodę święconą oraz kartki z różnymi prośbami, intencjami mieszkańców, które będziemy odczytywać na Mszy św. i wspólnie powierzać Panu Bogu w modlitwie powszechnej. Jeśli ktoś zechce składać ofiary rodzinne na potrzeby kościoła, może to uczynić w kopertach z adresem i  nazwiskiem ofiarodawcy. Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczymy na spłatę wykonanej wentylacji.

Plan Mszy Św. kolędowych na kolejny tydzień

11 stycznia poniedziałek  bloki 25, 26 i 47

13 stycznia środa  bloki 62 i 63

14 stycznia czwartek bloki  89 i 90

15 stycznia piątek  bloki 91 i 92

16 stycznia sobota bloki 109 i 110

18 stycznia poniedziałek mieszkańcy domów przy ul. Plażowej  i Wczasowej

19 stycznia wtorek mieszkańcy domów przy ul. Kąpielowej i Piwnej.

20 stycznia środa mieszkańcy domów przy ul. Wojska Polskiego

21 stycznia czwartek w int.  wszystkich mieszkających poza granicami naszej parafii, którzy z różnych względów chcą tworzyć z nami wspólnotę parafialną, rodziców i dzieci, nauczycieli i pedagogów naszej szkoły i przedszkola, żołnierzy pracujących w formacjach wojskowych na terenie Białobrzegów.

Wszystkie Msze Św. odprawiane będą w kościele parafialnym o godz. 18.00

Zachęcam, aby brać w nich udział w pełni przygotowanym tzn. po spowiedzi, w stanie łaski uświęcającej.

INTENCJE MSZY ŚW. 3-10.01.2021 r.

3 stycznia 2021 r.  Niedziela

8.30  K. Ż. R.

10.30 Rynia + Sławomira RASIŃSKIEGO z okazji imienin i urodzin

12.30 + Pawła, Genowefę, Tadeusza, Bożenę, Mariannę, Wawrzyńca ZAJĄC.

4 stycznia 2021 r. poniedziałek

7.00 + W int. dusz czyśćcowych.

5 stycznia 2021 r.   wtorek

7.00   ZA PARAFIAN

6  stycznia  2021 r.  środa

Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.30  + Kazimierza WOŹNIAKOWSKIEGO w 14 r. śm.

Mariannę i Jerzego WOŹNIAKOWSKICH

10.30  Rynia  + Jana KANCLERZA c.r. KANCLERZ i ŁEMPICKICH

12.30   + Monikę Zbigniewa RĘBELSKICH Barbarę Karola GRZYBOWSKICH

c.r GRZYBOWSKICH i WRÓBLÓW

7 stycznia 2021 r.  czwartek  

7.00  O powołania do kapłaństwa,  zakonów i misji

18.00  W intencji mieszkańców bloków 13,  17, 20  na Osiedlu Wojskowym  w Białobrzegach

8 stycznia 2021 r.  piątek

17.00 Rynia  O Boże błogosławieństwo dla Bartosza w 3 rocz. urodzin

18.30  + Krystynę PRZYBYŁOWICZ ( int. od teściowej Julii Przybyłowicz z Wójtowej)  

9 stycznia 2021 r.  sobota 

 7.00. + Sławomira DULĘBA w 2 m-ce po śmierci   (int. z ofiar uczestników pogrzebu)

17.00  p. CIPKOWSKA  o Boże błog. i wszelkie łaski z okazji urodzin dla Jubilatki, jej męża dzieci i wnuków.

18.00   W intencji mieszkańców bloków 23 i 24  na Osiedlu Wojskowym 

w Białobrzegach

10 stycznia 2021 r.  Niedziela

8.30  + Jadwigę POŁACIENIEC w 9 r. śm. Stanisława POŁACIENIEC Ludwika PETKIEWICZA

10.30 Rynia + Sylwinę Tadeusza FLUKS,  Tadeusza PŁUCIENNIKA

12.30  rezerwacja p CZUBAK.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3.01.2021. r. II Niedziela po Narodzeniu Pana Jezusa.

1/ W najbliższą środę będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną świętem Trzech Króli. Pan Jezus daje się poznać światu jako Mesjasz-Król, któremu cześć i hołd oddają mędrcy z różnych stron świata.  Msze Św. uroczystości są odprawiane według porządku niedzielnego. Na zakończenie Mszy Św. dokonamy poświęcenia kredy i kadzidła, których użyjemy w naszych mieszkaniach. Kadzidło spalane na węglach niech wypełni nasze domy zapachem miłym Panu- naszą modlitwą. Kreda służy do wykonania napisu na drzwiach K+M+B 2021 r. Aby dać świadectwo, że w tym domu mieszkają ludzie wierzący, a goście za tymi drzwiami mogą spotkać prawdziwie chrześcijańską miłość i pomoc. Taca w tym dniu przeznaczona  jest  na misje.

2/ W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Jednak kolędy i choinki mogą być w naszych domach i świątyniach do Święta Ofiarowania Pańskiego czyli do 02.02.2020 r. 

3/ Przez cały styczeń Msze Św. w Białobrzegach w dni powszednie będą odprawiane nadal o godz. 7.00. Wyjątek stanowi piątek  8 stycznia. Msza Św. w Ryni o 17.00. a w Białobrzegach o 18.30. a po niej Litania do Serca Pana Jezusa i cicha adoracja.

4/ Z powodu ograniczeń epidemicznych nie możemy przeżyć tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w mieszkaniach parafian. Dlatego pragnę zaproponować, abyśmy podjęli inny sposób modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców. W kolejnych dniach zgodnie z poniższym planem będzie odprawiana Msza Św. o godz. 18.00, na którą zapraszam mieszkańców konkretnych ulic lub domów. Przynieśmy do kościoła krzyże,  wiszące w naszych domach, które posłużą do pobłogosławienia domowników. Można też przygotować naczynia na wodę święconą oraz kartki z różnymi prośbami, intencjami mieszkańców, które będziemy odczytywać na Mszy św. i wspólnie powierzać Panu Bogu w modlitwie powszechnej. Jeśli ktoś zechce składać ofiary rodzinne na potrzeby kościoła, może to uczynić w kopertach z adresem i  nazwiskiem ofiarodawcy. Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczymy na spłatę wykonanej wentylacji.

W czwartek 7 stycznia o godz. 18.00 zapraszam na Mszę Św. mieszkańców z bloków 13, 17 i 20 na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach.

W sobotę 9 stycznia o godz. 18.00 zapraszam na Mszę Św. mieszkańców z bloków 23 i 24 na Osiedlu Wojskowym w Białobrzegach.

(Ta sobotnia Msza Św. będzie sprawowana już według porządku niedzielnego.) Oczywiście ten plan jest  tylko sugestią. Jeśli komuś, z różnych powodów, nie pasuje jeden termin, może przyjść na Mszę Św. innego dnia. Chodzi przede wszystkim o rozłożenie obecności na kilka dni, aby liczba wiernych nie była zbyt duża.

5/ Dziękuję za ofiary złożone przez mieszkańców Ryni podczas Mszy Św. kolędowych.

6/ Dziękuję także za ofiary składane na rzecz naszego parafialnego CARITAS. Tuż przed Wigilią rozdaliśmy 22  paczki świąteczne o łącznej wartości 2094 zł.

Plan Mszy Św. kolędowych na kolejny tydzień

11 stycznia poniedziałek  bloki 25, 26 i 47

13 stycznia środa  bloki 62 i 63

14 stycznia czwartek bloki  89 i 90

15 stycznia piątek  bloki 91 i 92

16 stycznia sobota bloki 109 i 110

18 stycznia poniedziałek mieszkańcy domów przy ul. Plażowej  i Wczasowej

19 stycznia wtorek mieszkańcy domów przy ul. Kąpielowej i Piwnej.

20 stycznia środa mieszkańcy domów przy ul. Wojska Polskiego

21 stycznia czwartek w int.  wszystkich mieszkających poza granicami naszej parafii, którzy z różnych względów chcą tworzyć z nami wspólnotę parafialną, rodziców i dzieci, nauczycieli i pedagogów naszej szkoły i przedszkola, żołnierzy pracujących w formacjach wojskowych na terenie Białobrzegów.

Wszystkie Msze Św. odprawiane będą w kościele parafialnym o godz. 18.00 Zachęcam, aby brać w nich udział w pełni przygotowanym tzn. po spowiedzi, w stanie łaski uświęcającej.

INTENCJE MSZY ŚW. 27.12.2020 – 03.01.2021 r.

27 grudnia 2020 r.  Niedziela Św. Rodziny z Nazaretu

8.30  O Boże błog. i siły dla p. Walentyny TRZCIŃSKIEJ z ok. 85 rocz. urodzin

10.30 Rynia + Leokadię  RASIŃSKĄ w 24 rocz.śm.

12.30 Dziękczynna za ponad 30 lat w małżeństwie z prośba o  Boże błog. dla Ewy i Andrzeja ORŁOWSKICH oraz ich dzieci i wnuczki

28  grudnia 2020 r. poniedziałek

7.00 + Tadeusza KOPCIA  ( od mieszkańców bloków 109 i 110)

29  grudnia 2020 r.   wtorek

7.00  + Rafała PITUŁĘ  (od rodziny Woźniakowskich)

18.00 Rynia        W intencji mieszkańców domów przy ul. Wczasowej Stegny, Radzymińskiej, Polnej, Spacerowej 

30 grudnia 2020 r.  środa

7.00  + Helenę MATUSIAK w r. śm.

18.00  Rynia  W intencji mieszkańców domów przy ul. Głównej numery nieparzyste

31  grudnia 2020 r.  czwartek  

18.00  Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane od Boga w tym roku.

1 stycznia 2021 r.  piątek

 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8.30 + Eugenie MIELNICKĄ

10.30 Rynia  intencja wolna

12.30 ZA  PARAFIAN. 

2 stycznia 2021 r.  sobota 

 7.00 intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i zniewagi jakich doznaje od nas.

18.00 Rynia     W intencji mieszkańców domów przy ul.  Głównej numery parzyste.

3 stycznia 2021 r.  Niedziela

8.30  K. Ż. R.

10.30 Rynia + Sławomira RASIŃSKIEGO z okazji imienin i urodzin

12.30 + Pawła, Genowefę, Tadeusza, Bożenę, Mariannę, Wawrzyńca ZAJĄC.